Смениха ръководствата на ДКК, Кинтекс и ВМЗ „Сопот“. Смиляна Нитова: Правителство върши беззакония

Досегашният изпълнителен директор на ДКК Смиляна Нитова излезе с остра позиция за случващото се в Консолидационната компания.

 

Ето какво казва Нитова:

Във връзка с обявените решения в ДКК, като изпълнителен директор искам да заявя следното:

– В условие на криза за бизнеса и хората се увеличават двойно директорите на държавните дружества.

– Шокиращо е, че избраният за нов изпълнителен директор е едновременно и председател на Съвета на директорите, който трябва да сключи договор сам със себе си и да се самоконтролира.

– Освен всичко останало той няма право да заема публична длъжност, защото е уволнен от ДКК заради несправяне с работата. Това е беззаконие, своеволие и некомпетентност, всичко отива в съда.

– Служебният кабинет овладява държавните дружества, обезглавява военно-промишления комплекс, намесва се безпрецедентно в работата на държавни фирми, които нямат абсолютно никаква връзка с организирането и провеждането на предстоящите избори.

 

ДНЕС БЕ СМЕНЕНО РЪКОВОДСТВОТО НА ДКК 

 

За изпълнителен директор на ДКК е избран адв. Венцислав Димитров. Заемащата до този момент длъжността Смиляна Нитова продължава да бъде част от Съвета на директорите. Това съобщиха от ДКК.

 

Трима нови членове влизат в борда на директорите на ДКК. Служебният министър на икономиката Никола Стоянов направи опит за това още в първите си дни на управление, но тримата – Венцислав Тодоров, Иван Зангочев и Костадинка Кърджиева, са вписани в Търговския регистър едва вчера.

 

С цел приемственост, мнозинството от четири гласа е на членовете, назначени от предходния министър на икономиката и индустрията.

Според управлението на ДКК е необходим цялостен анализ на положението в компанията. За да бъде направен той в кратки срокове и напълно, е взето решение процесите да бъдат оперативно ръководени от новоизбран член в ръководния орган.

Старото и новото ръководство в ДКК ще работят за приемственост и разширяване на експертността в дъщерните дружества, подчертават от ДКК.

Първото решение на новия борд, в който остават и предишните четирима, назначени от Корнелия Нинова, докато беше икономически министър, е да смени шефовете на ВМЗ, „Кинтекс“ и НИТИ – Казанлък.

Във ВМЗ „Сопот“ се връща Иван Стоенчев, който беше освободен през юни. Шеф на „Кинтекс“ става одиторът Милен Николов, а в НИТИ – Казанлък остава досегашният Делян Начев, съобщават от ДКК.

НАЧЕЛО НА НИТИ-КАЗАНЛЪК ОСТАВА ДОСЕГАШНИЯТ ДИРЕКТОР – инж. НАЧЕВ

 

Спира се процесът по смяна на изпълнителния директор на Научно изследователския технологичен институт (НИТИ) – Казанлък. В последния ден от управлението на предходния министър на икономиката и индустрията бе стартирана процедура за уволнение на ръководителя, който е с 30-годишен опит в сектора. Той ръководи НИТИ – Казанлък повече от десетилетие, предприятието е на печалба и се инвестират средства за квалификация на персонала. Затова начело на НИТИ Казанлък остава досегашният изпълнителен директор инж. Делян Начев, гласи съобщението от компанията.

 

СМЕНЕНО Е РЪКОВОДСТВОТО НА ВМЗ „СОПОТ“ – връща се ИВАН СТОЕНЧЕВ

Съветът на ДКК констатира законово нарушение във функционирането нa „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД – до сега Съветът на директорите е бил от 3-ма души, a законът изисква да са минимум 5. За да се отстрани този пропуск за нови членове са подадени за вписване: Ивайло Кънев, Николай Николов, Тома Цилев и Иван Ангелов.

Кънев има опит във финансовото планиране и изпълнение, в това число е бил мениджър бюджетиране и ценообразуване в Централното управление на Крайслер, Канада.

Николай Николов е юрист с повече от 30 годишен стаж. В миналото Иван Ангелов е бил представител на България в Агенцията на НАТО за поддръжка и снабдяване, притежава опит във военно-промишления сектор.

Тома Цилев също е с юридическо образование със стаж в различни институции.

 

В ръководството на „ВМЗ“ се връща и Иван Стоенчев. Основен мотив е влизането в управлението на завода на човек, който познава в детайли дейността, има необходимия опит и може да върне високите нива на производство в най-кратки срокове. Стоенчев пое ръководството на „ВМЗ“ в началото на 2022 г. и въпреки освобождаването му през юни, бе постигната печалба от 48 млн. лв. за полугодието. Решението цели да успокои и надигащото се недоволство в синдикатите, според които производителността намалява и се изостава в изпълнението на договорите на оръжейния завод. Има множеството сигнали и изразени притеснения за начина, по който дружеството се управлява.

По разпореждане на министър Никола Стоянов публичните предприятия в системата на Министерството на икономиката и индустрията е следвало да спрат разплащания, от които не зависи пряко дейността им, до запознаване с реалното им състояние. Въпреки това, със съмнително съкратени срокове, „ВМЗ“ е направило за седмица преводи за над 3 млн. лв. за строителни дейности. Същевременно има сигнали за умишлено раздуване на административния щат, преназначаване на хора на ръководни длъжности с цел избягване на задължителния по закон изпитателен срок и залагане на клаузи за огромни обезщетения при освобождаване от длъжност, в разрез с интересите на дружеството, посочват от ДКК.

 

И КИНТЕКС С НОВО РЪКОВОДСТВО – ШЕФ НА ОРЪЖЕЙНОТО ДРУЖЕСТВО СТАВА ОДИТОРЪТ МИЛЕН НИКОЛОВ 

Съветът на директорите на ДКК взе решение и да направи промени и в ръководството на „Кинтекс“ ЕАД. Основен мотив за това е безпокойството от влизането на разследващи органи в държавния оръжеен търговец. Данните показват, че непосредствено преди това са платени приблизително 800 хил. лв. към офшорно дружество. Всички факти и обстоятелства предстои да бъдат уточнени, но за да се направи обективен анализ на състоянието му е взето решение да се включат нови експерти в ръководството, казват от ДКК.

 

Единственият член на Съвета на директорите, който е гласувал против изплащането на големите суми към офшорната компания, остава в ръководството на „Кинтекс“.

Това е Пламен Пешев, който е дългогодишен служител на дружеството с над 30-годишпен стаж. За нови членове са предложени Борис Янчев, Милен Николов, Станислава Георгиева и Николай Станчев.

 

Предвид ситуацията с финансовите преводи на „Кинтекс“ за ръководния орган на дружеството е подаден Милен Николов, който е одитор, заемал различни позиции в Сметната палата на Република България.

Станислава Георгиева е правоспособен юрист с над 15-годишен стаж. Борис Янчев, който има опит във външната търговия, двустранните и многостранни търговски отношения ще подсили основната дейност на „Кинтекс“ по преговори с чуждестранни партньори.

Николай Станчев притежава експертиза в управлението на производствени процеси и е с дългогодишен стаж в различни предприятия и институции свързани с военно-промишления комплекс на България.

Продължава анализът на състоянието и на другите дъщерни дружества на ДКК. Приоритетно се взимат мерки за оздравяване на предприятията от военно промишления комплекс, в които работят хиляди хора и са структуроопределящи за икономиката ни.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here