Елза Величкова и инж. Любомир Спасов

 

РЪКОВОДСТВАТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ И ОБЩИНА ДУПНИЦА В ЛИЦЕТО НА ЕЛЗА ВЕЛИЧКОВА И МЕТОДИ ЧИМЕВ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ“ АД, ПОРАДИ СПИРАНЕ ДОСТАВКИТЕ НА ОБОГАТЕНО, ЕНЕРГИЙНО ГОРИВО ОТ БРИКЕЛ ЕАД, ИЗЛЯЗОХА С ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ДВЕТЕ ЦЕНТРАЛИ И ХИЛЯДИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

 На 04.08.2022 година се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Бобов дол, във връзка с писмо Вх. №26-00-159/26.07.2022 г. от инж. Любомир Спасов – Изпълнителен директор на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, относно прекратяване на дейността на ТЕЦ Бобов дол АД, поради спиране доставките на обогатено, енергийно гориво от Брикел ЕАД.

Ръководствата на общините Дупница и Бобов дол са силно обезпокоени от възникналата опасност, която при прекратяване на дейността на Брикел ЕАД ще доведе и до прекратяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД.

Ето какво пише в декларацията до всички институции, свързани със съдбата на централите:

В случай на спиране на доставките на обогатеното, енергийно гориво от „Брикел“ ще бъдем принудени да спрем производствената дейност и в ТЕЦ „Бобов дол“, поради факта че в енергийния микс на централата, през последните години участието на ОЕГ е 40% от общото гориво. Използваното количество въглища през 2021 година е 1 300 682.73 тона, от които 404 716.76 тона са обогатено енергийно гориво с калоричност над 3000 kcal/kg.

Евентуалното спиране на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, поради липса на гориво ще доведе до риск работещите в сектор Енергетика към момента в област Кюстендил, Благоевград и Перник да останат без работа, което ще доведе до намаляване на темпа на устойчиво икономическо развитие и България да се превърне в Държава не отговорила на основния принцип и мото на ЕК – „Никой да не бъде изоставен“!  В централата по трудови договори работят 920 човека от 10 общини, както следват: Дупница – 604, Кюстендил – 85, Бобов дол – 102, Сапарева баня – 66, Кочериново, Рила и Бобошево – 35, Перник – 5 и София – 15, нагнетяваща в обществото социално напрежение, което води до несигурност и чувство за изоставеност в хората.

ТЕЦ „Бобов дол“ АД е предприятие, което няма аналог в региона и евентуалното спиране на производствените мощности „от днес за утре“ ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България. Считаме, че в тези тежки и неясни времена държавата и бизнесът трябва да водят конструктивен диалог за развитието на икономиката в страната.

ТЕЦ „Бобов дол“ АД е значителна генерираща мощност в електроенергийната система на страната, със сериозно участие в регулиране на напрежението и доставките на свободен, регулиран и балансиращ пазар. ТЕЦ „Бобов дол“ АД е важен за захранването на град София по две направления: към ТЕЦ „София“ и към подстанция „София юг“. Същевременно ТЕЦ „Бобов дол“ АД е и основен източник за захранване на потребителите в Югозападна България и за регулиране на напреженията в района, особено при намаляване на водните притоци към ВЕЦ в района на Дупница – Сандански – Петрич. Енергийните експерти определят ТЕЦ „Бобов дол“ АД като важен фактор и елемент от енергийната и национална сигурност на страната и значителна генерираща мощност в Югозападна България и от изключително значение за електропреносната мрежа на Енергиен системен оператор, поради мястото, в което се намира като част от енергийния пръстен на Република България от гледна точка на доставка на енергия в системата и на намаляване на загубите по мрежата на Енергиен системен оператор.

ТЕЦ „Бобов дол“ АД попада в списъка със стратегически обекти за националната сигурност на Република България и като такъв извършва дейности от значение за националната сигурност.

Общинските съвети – Бобов дол и Дупница, като орган на местното самоуправление, са загрижени за работещите в централата, както и за икономическите последствия в региона. Общините преминаха през затваряне на подземния въгледобив и понесоха тежките последствия.

Молим, за взимане на спешни мерки, с които да бъде предотвратено прекратяването на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“.

 Елза Величкова/п/                                                      инж. Методи Чимев/п/

Кмет на Община Бобов дол                                      Кмет на Община Дупница

 

Елеонора Христова/п/                                                Костадин Костадинов/п/

Председател на Общински съвет                            Председател на Общински съвет

град  Бобов дол                                                             град   Дупница

                                                

 

Валери Радлев/п/

                                       Председател на Временна комисия

 

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here