Параграф22

 

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Е.Х. за извършено от него престъпление по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК.

Е.Х. е управител и едноличен собственик на капитала на ,,Е.“ ЕООД.

През м. май 2019 г. регистрирал фирмата като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“.

Непосредствено след това подал заявление за подпомагане по 9 схеми и мерки за финансиране от фондове на Европейския съюз. Заявените от него 47 блока на земеделско стопанство (БЗС) били в района на селата Драката, Каменица, Микрево и Палат, община Струмяни, с обща площ 72,09 ха. Сред тях имало пасища, мери и ливади, обработваеми земи и такива със смесено ползване.

Всички изискуеми документи обвиняемият подал лично в Общинска служба по земеделие, попълнил ги и подписал. Общият размер на субсидията за кампания 2019, за която кандидатствала представляваната от обвиняемия фирма, е 58 579,47 лева.

След извършване на административни проверки по заявлението на кандидата ,,Е.“ ЕООД било установено, че за 39 БЗС, с обща площ от 28,2 ха (39,13% от общата площ), няма географско покритие между заявените за подпомагане площи и регистрираното правно основание за ползване. Вследствие на това по част от схемите и мерките било изцяло отказано финансиране, а по други частично.

С действията си обвиняемият Е.Х. представил неверни сведения с цел управляваното от него дружество да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава.

Предстои делото да продължи в съда.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here