Допълнителното захранване на поливната система е осъществено с изграждането на нова връзка към напоителния канал, с дължина 120 метра, която значително ще подобри и улесни работата на Звено „Озеленяване“ и ще повиши ефективността при поддържането на един от най-красивите паркове в България – „Свети Врач“.
Новото трасе е прокарано в горната част на парка, с перспектива обхватът да бъде постепенно разширен.
Може да бъде изображение с природа и дървоВижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here