Донев: Държавата ще отпусне 800 млн. лв. заем на „Булгаргаз“

Държавата ще отпусне 800 млн. лв. заем на „Булгаргаз“, заяви служебният премиер Гълъб Донев на редовното заседание на Министерския съвет днес. Донев потвърди казаното от енергийния министър Росен Христов по-рано днес пред БНТ.

„Министерството на енергетиката и Министерството на финансите изготвиха план за заздравяване на Булгаргаз, като на днешното заседание ще приемем постановлене за отпускане на 800 млн. лв.“

Премиерът каза още, че кабинетът ще приеме постановление за започване на присъединителния процес на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Предстои да приемем постановлението за присъединяването на България към ОИСР. Много правителства работиха за това, на нас се падна честта да организираме и структурираме присъединителния процес. Държавата не се ръководи с хаштагове, а с членове и алинеи. Недопустимо е да се поставя волята на България за присъединяване към ОИСР.

Министрите предстои да определят председатели на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, на Националната комисия за борба с трафика на хора към правителството, както и на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Кабинетът се очаква да приеме промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Друга точка в дневния ред е приемането на доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на централния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2022 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here