Ремонт на две общински сгради планира община Перник. Осигуреният ресурс от 452 157,52 лв. без ДДС или 542 589 лв. е за блок №55 в „Твърди ливади” и бл. №7 на ул. „Младен Стоянов”. И в двете сгради ще се работи по партерните етажи и двора. Парите са осигурени по спечелен от община Перник проект по програма „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”. Общият бюджет на проекта е 1 954 515 лв. И двете сгради са на 67 години. Партерът на триетажния блок в „Твърди ливади” е с площ от 198,63 кв.м. В ремонта ще се инвестират 154 941,03 лв. без ДДС. На място трябва да се изградят тоалетни, една от които за хора с увреждания и вентилационна система. Ще се ремонтира фасада, отвътре ще се прави нова мазилка, ще се ремонтират ВиК и ел. инсталацията.
Блокът на ул. „Младен Стоянов” се води филиал на 13- то ОУ „Свети Кирил и Методий”. Стойността тук е 297 216,49 лв. без ДДС. Ще се ремонтира площ от 368 кв.м. Целта е обновяване на помещенията и създаване на съвременни условия за ползването им.


Campaign


Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here