РДНСК- София разследва незаконната фурна на Янислав Веждарски в Кюстендил, Р. Котев: Бутаме я по закон!

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ в София започна разследване по документацията за изградената незаконна фурна на Янислав Веждарски в Кюстендил. 

„Община Кюстендил се опитва да спаси незаконната фурна на хотелиера Янислав Веждарски с несъстоятелни архитектурни еквилибристики, но няма да могат, изпратих сигнал до РДНСК – София, от там реагираха светкавично като поискаха от общината всички документи, за да пристъпят към събаряне на обекта. Незаконното строителство на производствен обект тормози не само мен, но и целия квартал. Бизнесменът Ярослав Веждарски, който има хотел в Кюстендил, сега строи фурна на ул. Гороцветна №64. Незаконното строителство не се толерира от законодателя, който е предвидил сериозни санкции за нарушителите, но не и в Кюстендил. В предишната заповед на кмета на град Кюстендил Петър Паунов, твърдението беше на въпросната общинска администрация, че господин Веждарски няма необходимите строителни книжа. Във сегашното писмо, от преди два дни, общината твърди, че е издадена виза за проектиране и строежа може да бъде узаконен, но това в действителност не е така , във квартал 154 във връска с строителния план на град Кюстендил е предвидено в двата пърцела на нашия и на неговия да се построят 2 три етажни сгради, които да са на калкан залепени една за друга. От снимките се въжда, че това не е 3 етажна сграда Това е първата лъжа на общината. И по закона за архитектурното наследство, тази сграда не може да има вътрешни и външни констроктивнии изменения. Може Вие сами проверите тези юредически казоси. Това е начин да бъде узаконен един производствен цех. Моля ви за вашето съдействие.“ – апелира Румен Котев, който живее непосредствено до новата фурна.

Ето и отговора на Община Кюстендил:

Във връзка с получена в община Кюстендил жалба от Румен Котев от служители от отдел „Контрол по строителството” при община Кюстендил е извършена проверка на място в урегулиран поземлен имот(УПИ) VII — 2798, кв. 154, разпоредена с писмо изх. №94-00-2108/02.06.2022 г. на Кмета на общината, в присъствието на Иво Веждарски — баща на собственика на имота. При извършената проверка по документи и на място е установено, че УПИ VII -2798, кв. 154, гр. Кюстендил е собственост на Янислав Веждарски. Застрояването в кв. 154 по плана на Ц.Г.Ч. на гр. Кюстендил е съгласно Квартално-застроителен и силуетен план, одобрен сы Заповед №342/08.03.1995 г. на кмета на община Кюстендил. Сьгласно действащия ПУП застрояването е свързано между три УПИ, на три етажа + етаж за магазини. До осьществяване на ПУП в засегнатите УПИ са допустими строително-монтажни работи по раздел VII от ЗУТ. За строителство в УПИ VII-2798 е издадена виза за проектиране, която се съгласува в Министерство на културата. За заварената страда в същия УПИ са допустими – вътрешно преустройство, промяна предназначението и ремонт, без да се изменя външното очертание. Изпълняваната топлоизолация и т. н в рамките на „текущ ремонт“ са допустими.
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here