Благоевградската юристка Ана Рашкова спечели конкурс за шефското място в дирекция „Социално подпомагане“ – Якоруда. Конкурсът се проведе в Министерство на труда и социалната политика, като първият етап на конкурсната процедура включваше писмена разработка по предварително обявената тема „Ролята на Агенцията за социално подпомагане при изпълнение на държавната политика в областта на социалната закрила, интеграцията на хората с увреждания и закрилата на детето”.

До второто ниво – интервю, са достигнали Ана Рашкова и Али Реджепов, като на първо място е класирана благоевградската юристка. Тя има професионален опит в тази сфера, тъй като от 2001 г. до 2008 г. беше юрисконсулт и началник на отдел „Закрила на детето“ в Благоевград, а след това беше в правния отдел на Здравната каса.

Решението й да се върне обратно в системата на социалните грижи узрява след една нейна среща с бивш възпитаник от Дома за деца, лишени от родителски грижи. „Видях го след толкова много години. Вече се беше устроил и работеше като фризьор в столицата. Каза ми, че винаги ще помни как съм му подарила обувки, за да може да отиде на абитуриентския си бал. Аз бях забравила за този случай и когато той ми го припомни, си помислих, че това е един добър резултат от моя труд в отдела за закрила на детето. След тази среща в мен се пробуди някакво чувство за мисия, започнах активно да търся конкурси, за да се върна в системата за социално подпомагане, и попаднах на този в Якоруда. Много се радвам, че ще мога да помагам на хората в родния град на моя баща, където е минало моето детство. Тук си съжителстват християни, българомохамедани, роми, които са изключително трудолюбиви”, сподели пред репортер на „Струма“ Ана Рашкова, която в края на миналата седмица започна работа като директор на „Социално подпомагане” в Якоруда.

Тя е израснала в семейство на юристи, покойният й баща Йордан Рашков беше военен следовател и адвокат, а майка й Илонка Рашкова се пенсионира като съдия в АС – Благоевград миналата година. Ана Рашкова е семейна, съпругът й е пол
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here