Снимка: интернет

Софийска фирма превръща кланицата на на сина бившия шефа на БАХ Самоков Георги Войнов в Драгушиново в предприятие за преработка на месо. Обектът стартира дейност през 2015 г., води се кланица за дребни животни и свине и производство на месни разфасовки. От името на регистрираната в София фирма „Гревилея” с управител Борил Гребеничарски е входирано искане до РИОСВ София за преустройство на обекта и превръщането му в предприятие за производство на месни продукти. За целта трябва да се разреши съществуващата сграда да се дострои и към нея да се построят още две нови. Кланицата е вдигната след одобрен от Общински съвет ПУП през 2014 г. Имотът е с площ 974 кв.м. Планира се да се изгради нова сграда, която да е приемна с рампа, друга с работни зали- сушилня и хладилници и третата с експедиционна рампа. Съществуващата сграда е с площ 232 кв.м, пристрояването ще е 191,40 кв.м и новото строителство 426 кв.м. От уведомлението до екоинспекцията става ясно, че на място се трудят 15 работника.
Любопитното е, че в сайт за бизнес обяви се върти оферта с грифт „спешно” за продажбата на предприятието, придружена със снимки. Подчертава се, че бизнесът е разработен, с подсигурени договори, на ден се преработвало по 1 тон месо. А поставената цена е 600 000 евро.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here