Горски запечатаха склад за дървесина в Самоков, в горите под брадвите паднали 100 немаркирани дървета

В неделя бившият директор на ИАГ Ал. Дунчев съобщи за сеч на немаркирани дървета в общинска гора над Самоков.

Серия нарушения са установили държавните горски служители от Изпълнителна агенция по горите при масирана акция от 29 юли до 1 август. Самоковско отново е шампион по нередности. От ИАГ съобщават, че е била спряна дейността на обект за складиране и търговия с дървесина в Самоков. Съставени са били три акта, след като служители от ИАГ и РДГ София констатирали нередности в системата за видеонаблюдение. Направена е и справка за товарно превозно средство, собственост на дружеството, притежаващо проверявания склад. Установено е, че с автомобила е транспортирана дървесина, без той да е снабден с GPS устройство. Сеч на немаркирани дървета е установена в общински гори.
Проверени са били четири обекта за добив на дървесина в землището на с. Бели Искър. В едното насаждение след издаден протокол за освидетелстване на сечището, са установени пънове на немаркирани прясно отсечени 20 дървета. Задържани са 11,53 плътни куб. м строителна дървесина от бял бор и смърч. В две други насаждения с издадени позволителни за сеч, са установени пънове на отсечени общо 81 дървета, немаркирани с контролна горска марка от дървесните видове бял бор и смърч, както и изградени извозни пътища и просека, неотразени в одобрения технологичен план за добив на дървесина.
В с. Доспей служители на РДГ София са извършени проверки на два обекта за преработка и търговия с дървесина, собственост на едно юридическо лице. За нередности в системите за видеонаблюдение и невписване на билетите за постъпилата дървесина в единия от обектите от проверяващите са съставени 3 акта.
А иначе, за само за броени дни са извършени 4 401 проверки. Съставени са 57 акта и 55 констативни протокола. За този период , на територията на страната от горски инспектори от регионалните дирекции по горите са извършени 2 350 проверки. Проверени са над 140 обекта за складиране, преработване и експедиране на дървесина, 230 обекта за добив на дървесина, 1090 превозни средства, транспортиращи дървесина, 200 риболовци и 680 физически лица. В резултат на осъществените дейности по контрол върху опазването на горските територии, за горепосочения период, служителите на РДГ са съставили общо 55 констативни протокола и 36 акта за установени административни нарушения на Закона за горите.
За посочения период, от инспекторите на държавните горски предприятия по чл. 163 от Закона за горите са извършили общо 2051 проверки. Проверени са 869 обекта за добив на дървесина, 750 превозни средства, четирима риболовци, шестима ловци и 422 други физически лица. В резултат са съставени 21 акта за установяване на административни нарушения и наказания по Закона за горите и 1 – по Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са 24,70 пространствени кубически метра дърва, пет килограма недървесни горски продукти, едно моторно превозно средство и един моторен трион.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here