„Незаконното строителство на производствен обект тормози не само мен, но ицелия квартар. Бизнесменът Ярослав Веждарски, който има хотел в Кюстендил, сега строй фурна на ул. Гороцветна №64. Незаконното стрийтелство не се толерира от законодателя, който е предвидил сериозни санкции за нарушителите, но не и в Кюстендил.“

Това твърди Румен Котев, който е изпратил няколко сигнала до главния архитект на община Кюстендил.

„Всички незаконни строежи подлежат на премахване, но не и в Кюстендил. Пуснал съм жалба, три месеца чакам отговор, няма такъв, строежът си напредва, явно може и да се узакони по втория начин. Незаконен строеж е този, който е изграден без строителна документация (без разрешение за строеж и/или одобрен инвестиционен план) или в несъответствие с изискванията на Закон за устройство на територията. Точно такъв е строежа на Ярослав Веждарски. Незаконен строеж, по смисъла на Закон за устройство на територията, е този строеж или част от него, който се извършва в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план; без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж; при съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект; със строителни продукти, несъответстващи на съответните изисквания; в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа; в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита; при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт, който е необходимо условие за разрешаване на строителството съгласно Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство. Всичко това е фурната на Ярослав“, обобщи съседът му Румен Котев.

 


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here