Среща на Бизнес съвет по приоритетен сектор „Туризъм“ по дейност се проведе в Банско

В Банско се проведе среща на Бизнес съвет по приоритетен сектор „Туризъм“ по дейност: “Провеждане на 84 срещи за идентифициране на проблемите и определяне на приоритетите в приоритетни сектори – Бизнес съвети в действие“ на Проект Business council на програма Interreg.
Европейското териториално сътрудничество (ETC), по-известно като Interreg, е една от двете цели на кохезионната политика на ЕС и предоставя рамка за прилагане на съвместни действия и политически обмен между национални, регионални и местни участници от различни държави-членки.
Програмата обхваща регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южния централен регион за планиране и Югозападен район за планиране (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here