Инж. Л Спасов: Вървим към работа с природен газ, слънце и водород, за да спасим ТЕЦ „Бобов дол”, хиляди работни места зависят от нас

Директорът на ТЕЦ "Бобов дол" инж. Любомир Спасов и Кристина Лазарова- представител на Борда на директорите на централата.

Изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол“ инж. Любомир Спасов очерта перспективите и бъдещето на централата на фона на заплахата от запечатване на „Брикел“. Спасов информира, че от там се осигурява 40% от обогатеното гориво за централата към Големо село. От ТЕЦ „Бобов дол“ вече информираха, че са получили уведомление от „Брикел“, че е възможно да не се изпълнят заложените по договор доставки на гориво за неопределен период от време. Ако това се случи, ТЕЦ „Бобов дол“ ще трябва да преустанови дейността си. Затова все по- належащи и спасителни изглеждат зелените проекти, които се разработват в централата.

Инж. Любомир Спасов, ще преустанови ли ТЕЦ „Бобов дол” използването на въглища, или ще оставите дружеството да бъде затворено и да се загубят хиляди работни места в района?
Разбира се, че ще се борим за работните места на всички, ангажирани с дейността на ТЕЦ „Бобов дол”. Тук не говоря само за пряко заетите, а и за стотици, дори хиляди миньори, които без ТЕЦ „Бобов дол” също ще загубят работа. Каквото е по силите ни, ще бъде свършено. ТЕЦ „Бобов дол” е най-големият работодател в района.
По какъв начин ще запазите дейността на дружеството?
Стратегията на ТЕЦ „Бобов дол” включва постепенно намаляване на мощностите на въглища чрез поетапна замяна с по-екологични алтернативи. Енергийната трансформация включва преминаване към природен газ, фотоволтаици, а на следващ етап и производство на енергия от зелен водород. Ще изградим инсталация с комбиниран парогазов цикъл и парна турбина от 180 Мв електрическа енергия. Ще построим фотолтаичен върху стар сгуроотвал с обща площ от 1400 дка. На по-късен етап планираме да инсталираме и електролизери за производство на зелен водород, което ще бъде възможно чрез енергията, генерирана от фотоволтаичния парк. Не на последно място, ще инвестираме и в батерии за съхранение на енергия, защото производството от фотоволтаици е непостоянно и е важно да не губим енергия.
Смятате ли да забавите трансформацията предвид тенденцията в Европа за забавяне на процеса по спиране на употребата на въглища?
За момента от наша страна не се налага да забавяме хода на вече започналата трансформация. Работим изцяло по план.
Щом искате да работите на природен газ, не се ли опасявате за доставките на синьо гориво?
Обезпокоени сме, няма как да не се притесняваме предвид огромната неяснота за бъдещите доставки, особено след началото на отоплителния сезон, когато търсенето ще се увеличи. Искрено се надяваме, докато дойде време да преминем на природен газ, да бъде извършена необходимата диверсификация на доставките и те да са достатъчно надеждни и на изгодна цена. В България вече има десетки търговци на природен газ. Дори да не се намери достатъчно бързо решение на европейско ниво, всеки от търговците може да сключи договори, с които да предостави гориво на своите клиенти. Все пак консумацията на природен газ в България не е особено голяма за мащабите на Европа.
Като експерт какво е Вашето мнение за решението на ЕС за намаляване на използването на природен газ и ще има ли ефект? Редица държави му се противопоставиха.
За мен в голяма степен подобна мярка е неработеща. Технологията, по която се разпространява и природен газ, и парно, не позволява централно регулиране, а се определя от консумацията на потребителите. Подава се такова количество природен газ или отопление, колкото търсят клиентите.
Чух, че една от мерките е поддържане на минимум 25 градуса в помещенията. При положение, че няма „Температурна полиция“ или някой, който да ходи по домовете или офисите и да налага глоби за неспазване на мярката, не виждам по какъв начин цялата общност ще я спазва. Да, със сигурност има хора, които дали, защото се грижат за екологията, или за да спестят пари, ще я спазват, но повечето едва ли дори ще я обмислят. Може би трябва да се измислят други мерки, които биха работили, но със сигурност подобни ограничения не биха се спазвали от много хора.
Каква мярка според Вас би проработила?
В началото на разговора коментирахме тенденцията за временно връщане към въглищата. Може би това е един от вариантите наистина. Преди дни излезе информация, че Гърция подновява работата на 7 въглищните централи, което според техните анализи ще доведе до 20% намаляване на консумацията на природен газ.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here