К. Лондрев от Дупница прекроява устройствения план на Сапарева баня, за да строи в Ресилово, част от имота му бил защитена земеделска земя

Бизнесменът от Дупница Кирил Лондрев, син на Павел Лондрев, който от десетилетия върти бизнес с мъжка мода в ГУМ, ще прекроява Общия устройствен план на община Сапарева баня. Упражнението се налага, ако дупничанинът иска да осъществи плановете си да строи жилищна сграда в свой имот в село Ресилово. Той иска да развихри строителство до 10 м височина. През есента на миналата година с 12 гласа „за” съветниците в Сапарева баня вече са благословили редакцията на ОУП. Сега в РИОСВ София върви процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка за частично изменение на плана и за и ПУП-а с План за застрояване на имота. Той представлява нива в местността Киразлъко край село Ресилово с площ 898 кв.м.
Общият устройствен план на общината е гласуван през 2017 г. Лондрев се сдобил със земята в Ресилово през пролетта на 2021 г. Оказва се обаче, че според действащия ОУП имота се разделя на две. Около 330 кв.м от него попадат в зона за превантивен режим на защита на земеделските земи, а другите 560 кв.м са допустими за промяна в преназначението. Това е отчетено като грешка, тъй като гласуваният план следвало да причисли имота към една устройствена зона. Затова се иска частично изменение на ОПУ. След корекцията се иска земята да се преотреди за неземеделски нужди.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here