Административен съд София област отмени като незаконосъобразно решението на Общински съвет Самоков, с което местният парламент одобри драстичен скок в цените на таксите и услугите, предоставяни от общината. Решението за изменението и допълнението на Наредбата, касаеща въпросните такси, беше взето през април миналата година. То е атакувано в съда от самоковците Илия Масларски, Константин Панев и Анжелино Димитров.

 

Те са категорични, че скокът на цените, който се движи от 50% и стига до 200 % за някои услуги, е немотивиран, тъй като качеството не се е променило. Освен това не е ясна методиката за определянето на новите цени. И като за капак решението на ОбС-Самоков е било прието след инсценирано обществено обсъждане. Даже и от общината признават, че проведеното обществено обсъждане по темата било пълно фиаско. В съда от общината представили протокол за обществено обсъждане, от които е станало ясно, че са присъствали само служители на общинската администрация. Не е било налице присъствие на медии, граждани и общински съветници.
Така тримата съдии от Административния съд са стигнали до заключението, че решението на самоковските общинари е материално незаконосъобразно, поради приемането му в нарушение с разпоредбите на Конституцията и на Закона за местните данъци и такси. По време на заседанието на ОбС-Самоков на 22.04.2021г общинският съветник инж. Петър Георгиев се е противопоставил на изказването на кмета Георгиев – репликирал го е с изявлението, че сумарното увеличение на таксите е със 100% и повече и не е несъобразено с увеличението на доходите на гражданите.
Съдът е стигнал до извода, че липсва каквато и да е обосновка на увеличението. Например, една скица за урегулиран поземлен имот вече струва 20лв., изготвянето на данъчна оценка за имот в регулация 30лв. а е била не повече от 8лв. Според съда в докладната записка на кмета Владимир Георгиев се съдържали само общи констатации за увеличаване обема на работата на общинските служители. Не било посочено конкретно кои пера и при какви стойности на такива са включени при формиране на новите размери на таксите, което би позволило да се направи изчисление за реалната стойност на административните услуги. Липсата на подобни мотиви в докладната съставлява съществено нарушение на изискванията по приемането на съответните разпоредби, което препятства проверката за съответствието на същите с материалния закон. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here