ОбСБобов дол се събира спешно заради заплахата ТЕЦ-ът да спре работа. Както вече информирахме, от ръководството на централата съобщиха, че ще са принудени да прекратят дейност, ако МОСВ затвори „Брикел”, от където получават голяма част от горивото си. Кметът Елза Величкова и председателят на ОбС Елеонора Христова вече са изпратили писмо до екоминистерството, в което изразяват своите притеснения. На предстоящото в четвъртък заседание от Бобов дол отправят апел служебният министър да изпрати представител на МОСВ, който да разясни пред съветниците каква е позицията на ведомството.
Във връзка с казуса, който може да остави без работа над 920 души и тотално да обезкърви Бобов дол, местните парламентаристи ще изберат временна комисия. В докладната за сесията председателят Елеонора Христова уточнява, че комисията ще бъде натоварена със задачата да изготви декларация от Общински съвет във връзка със заплахата от прекратяване на дейността на ТЕЦ „Бобов дол”.

Кметът Елза Величкова заедно с директора на централата Л. Спасов. Двамата са в компанията на екипа на детска градина „Дружба“ в Бобов дол, която през миналата година беше напълно обнове, а от ТЕЦ „Бобов дол“ купиха ново обзавеждане.

„ОбС Бобов дол, като орган на местно самоуправление, е загрижен за работещите в централата, както и за икономическите последствия в региона. Община Бобов дол премина през затваряне на рудник „Бабино” и бе свидетел на последствията.”, пише още в докладната.
Както вече съобщихме, изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол” инж. Любомир Спасов вчера изпрати отворено писмо до областния управител Катя Димитрова и кметовете на общините Дупница и Бобов дол Методи Чимев и Елза Величкова във връзка с казуса. В него той съобщава, че приблизително 40 % от общото гориво, което ползват е обогатено енергийно гориво, което идва от „Брикел”. След като МОСВ заплаши със затваряне централата в Гълъбово, от там са изпратили писмо в Бобов дол, че има риск да не успеят да изпълнят поетите ангажименти за 2022 г. за планирани доставки на обогатено енергийно гориво за неопределен период. Инж. Спасов уточнява, че през 2021 год. до ТЕЦ „Бобов дол” са били доставени 1 300 682.73 тона, от които 404 716,76 тона са ОЕГ с калоричност над 3000 kcal/kg.
„Обръщам Ви внимание, че в случай на спиране на доставките на обогатеното енергийно гориво от „Брикел“ ще бъдем принудени да спрем производствената дейност и в ТЕЦ „Бобов дол“, поради факта че в енергийния микс на централата, през последните години участието на ОЕГ е приблизително 40 % от общото гориво. Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини Бобов дол с калоричност 2800 kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини Бобов дол, в централата се изгарят въглища и от други басейни, а именно Софийски басейн /мина Станянци и мина Бели брег, Маришки басейн /ОЕГ/ и Пернишки басейн.
Брикетната фабрика в Брикел е единствената в България инсталация за обработката на въглища и превръщането им в ОЕГ с изключително добри качествени и екологични характеристики.
Евентуалното спиране на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, поради липса на гориво ОЕГ, ще доведе до риск работещите в сектор енергетика към момента в област Кюстендил, Благоевград и Перник да останат без работа, което ще доведе до намаляване на темпа на устойчиво икономическо развитие и България да се превърне в държава неотговорила на основния принцип и мото на ЕК – „Никой да не бъде изоставен“! В централата по трудови договори работят 920 човека от 10 общини както следват: Дупница – 604, Кюстендил – 85, Бобов дол – 102, Сапарева баня – 66, Кочериново, Рила и Бобошево – 35, Перник – 5 и София – 15. нагнетяваща в обществото социално напрежение, което води до несигурност и чувство за изоставеност в хората. ТЕЦ „Бобов дол“ АД е предприятие, което няма аналог в региона и евентуалното спиране на производствените мощности „от днес за утре” ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България. Считам, че в тези тежки и неясни времена държавата и бизнесът трябва да водят конструктивен диалог за развитието на икономиката в страната.
ТЕЦ ”Бобов дол” АД е значителна генерираща мощност в електроенергийната система на страната, със сериозно участие в регулиране на напрежението и доставките на свободен, регулиран и балансиращ пазар. „ТЕЦ Бобов дол“ АД е важен за захранването на гр. София по две направления: към ТЕЦ „София“ и към п/ст „София юг“. Същевременно, “ ТЕЦ Бобов дол“ АД е и основен източник за захранване на потребителите в Югозападна България и за регулиране на напреженията в района, особено при намаляване на водните притоци към ВЕЦ в района на Дупница – Сандански – Петрич. Енергийните експерти определят ТЕЦ Бобов дол АД, като важен фактор и елемент от енергийната и национална сигурност на страната и значителна генерираща мощност в Югозападна България и от изключително значение за електропреносната мрежа на ЕСО, поради мястото, в което се намира като част от енергийния пръстен на Република България от гледна точка на доставка на енергия в системата и на намаляване на загубите по мрежата на ЕСО.”, пише в писмото на Спасов.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here