Честито! 12 млн. лв. за Симитли дава МРРБ, по над 10 млн. лв. на Благоевград, Кресна и Петрич, 7.8 млн. лв за Гоце Делчев, 3 млн. лв за Сандански

Апостол Апостолов

71 443 079. 28 лв. ще получат общините от област Благоевград от Министерство на регионалното развитие, като целево финансиране за създаване на инфраструктурни планове. Министерството на районното развиване задели 418 млн. лева зафинансиране на 297 общински инфраструктурни плана – ВиК, улици и пътища, в 234 от общините в България. Финалният лист с утвърдените и гласувани средства за общините бе оповестен на страницата на Министерство на регионалното развитие.

В Пиринско най-вече средстваще получат общините Петрич, Белица и Струмяни по над 10 млн. лева, с 9 404 078 лева ще построява нови инфраструктурни обекти община Кресна- 4 км път до с. Влахи. Хоратасе чудят, кой определи тази висока цена като за магисрала и не е ли тя педпоставка за грабеж на публични средства. Има и допълнителни над 2 000 000 лв. Близо 8. 5 млн. лева получава община Благоевград, като огромният триумф е, че са отпуснати над 7 млн. лева за извънредно значимата за регионалния център улица „Промишлена „, която от години чака финансиране. 7. 5 млн. лева са заделени за община Гоце Делчев, към 12 млн. лева получава община Струмяни.

Сандански е в листата с над 3 млн. лева, към 3 млн. лева са парите, утвърдени за обшина Хаджидимово. Малко над 2 млн. лева отиват в община Якоруда. 1. 783 338 лева са за община Банско. Сатовча ще получи 1 626 096. 48 лева Близо милион ще получат общините Гърмен и Симитли. Публикувайки описът с определените за финансиране общини, министърът на районното развиване Гроздан Караджов разяснява: „За първи път 234 общини, в които живеят над 6. 4 млн. души, ще получат пари за благоустройство.

През 2022 година ще бъде дадена 50% от сумата и ще могат да се започват планове за над 827 млн. лева, Изборът беше комплициран. Общините подадоха претенции за над 2000 плана за над 5 милиарда лева, за които кметовете настояват, че имат планова подготвеност. Експертите на НСРОБ и Министерство на регионалното развитие дружно работиха върху задачата вложенията да доближат до най-широк кръг общини и да решат най-наболели проблеми.

От понеделник / утре/ Министерство на регионалното развитие ще изпрати писма до всички общини, които не са дали всички нужни документи: цялостната техническа и планова информация за обектите, годни разрешителни за градеж, декларация за липса на двойно финансиране и други Във финалния лист на Министерство на регионалното развитие са включени единствено обекти, които по Закона за обществените финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на министерството.

Това е началото на целево финансиране за общините на конкурентен принцип по справедливи критерии и първа стъпка към финансова децентрализация на българските общини. Прекратихме практиката да се раздават средства с Постановление на Министерски съвет без критерии или съгласно политическите пристрастия. Работихме в тясно съдействие с специалистите от НСРОБ и се надявам това да е модел за политика към локалната власт и отсега нататък, споделя министър Караджов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here