Шок в Югозапада! ТЕЦ „Бобов дол” спира дейност, затвори ли „Брикел”, директорът Л. Спасов: 920 души ще са без работа

През миналата година работниците от централата бяха на бойна нога, след като от РИОСВ ги плашиха с глоби и даже затваряне преди да е изтекъл срокът, който са дали за отстраняване на констатирани нередности. Машината за репресии е задействана, въпреки, че са инвестирани милиони за сероочиски, категорични са миньорите.

Запечатването на „Брикел”, за което се заканиха от МОСВ, ще остави ТЕЦ „Бобов дол” без гориво. Това ще доведе до прекратяването на дейността на централата край Големо село, която е основна мощност в Югозапада и дава хляб на 920 души от целия регион. За заплахата алармира в отворено писмо до областния управител Катя Димитрова и кметовете на общините Дупница и Бобов дол Методи Чимев и Елза Величкова изпълнителният директор на ТЕЦ „Бобов дол” инж. Любомир Спасов. Инж. Спасов съобщава, че приблизително 40 % от общото гориво, което ползват е обогатено енергийно гориво, което идва от „Брикел”. Ръководството на централата в Гълъбово вече са изпратили писмо до Спасов, за да уведомят, че има риск да не успеят да изпълнят поетите ангажименти за 2022 г. за планирани доставки на обогатено енергийно гориво за неопределен период. През 2021 год. до Големо село са били доставени 1 300 682.73 тона, от които 404 716,76 тона са ОЕГ с калоричност над 3000 kcal/kg.

Инж. Любомир Спасов

Ето пълния текст на писмото:

«С настоящето писмо изразявам силни притеснения и възмущение относно тиражираната в публичното и медийно пространство обезпокоителна информация, нагнетяваща в обществото социално напрежение по повод евентуалното затваряне дейността на „Брикел“ ЕАД, което от своя страна ще доведе до спиране дейността и на ТЕЦ „Бобов дол“ АД.
На 25.07.2022г. в деловодството на централата се получи писмо от „Брикел“ ЕАД, с което ни уведомяват, че съществува голям риск от неизпълнение на поетите ангажименти за 2022г. от тяхна страна към ТЕЦ „Бобов дол“ и планираните доставки на обогатено енергийно гориво ще бъдат преустановени за неопределен период, поради заплаха от принудителното спиране на производствената дейност на централата в Гълъбово.
Обръщам Ви внимание, че в случай на спиране на доставките на обогатеното енергийно гориво от „Брикел“ ще бъдем принудени да спрем производствената дейност и в ТЕЦ „Бобов дол“, поради факта че в енергийния микс на централата, през последните години участието на ОЕГ е приблизително 40 % от общото гориво. Използваното количество въглища през 2021 год. е 1 300 682.73 тона, от които 404 716,76 тона са ОЕГ с калоричност над 3000 kcal/kg.


Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини Бобов дол с калоричност 2800 kcal/kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини Бобов дол, в централата се изгарят въглища и от други басейни, а именно Софийски басейн /мина Станянци и мина Бели брег, Маришки басейн /ОЕГ/ и Пернишки басейн.
Брикетната фабрика в Брикел е единствената в България инсталация за обработката на въглища и превръщането им в ОЕГ с изключително добри качествени и екологични характеристики.
Евентуалното спиране на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД, поради липса на гориво ОЕГ, ще доведе до риск работещите в сектор енергетика към момента в област Кюстендил, Благоевград и Перник да останат без работа, което ще доведе до намаляване на темпа на устойчиво икономическо развитие и България да се превърне в държава неотговорила на основния принцип и мото на ЕК – „Никой да не бъде изоставен“! В централата по трудови договори работят 920 човека от 10 общини както следват: Дупница – 604, Кюстендил – 85, Бобов дол – 102, Сапарева баня – 66, Кочериново, Рила и Бобошево – 35, Перник – 5 и София – 15. нагнетяваща в обществото социално напрежение, което води до несигурност и чувство за изоставеност в хората.
ТЕЦ „Бобов дол“ АД е предприятие, което няма аналог в региона и евентуалното спиране на производствените мощности „от днес за утре” ще доведе до икономически и социален срив в цяла Югозападна България. Считам, че в тези тежки и неясни времена държавата и бизнесът трябва да водят конструктивен диалог за развитието на икономиката в страната.
ТЕЦ ”Бобов дол” АД е значителна генерираща мощност в електроенергийната система на страната, със сериозно участие в регулиране на напрежението и доставките на свободен, регулиран и балансиращ пазар. „ТЕЦ Бобов дол“ АД е важен за захранването на гр. София по две направления: към ТЕЦ „София“ и към п/ст „София юг“. Същевременно, “ ТЕЦ Бобов дол“ АД е и основен източник за захранване на потребителите в Югозападна България и за регулиране на напреженията в района, особено при намаляване на водните притоци към ВЕЦ в района на Дупница – Сандански – Петрич. Енергийните експерти определят ТЕЦ Бобов дол АД, като важен фактор и елемент от енергийната и национална сигурност на страната и значителна генерираща мощност в Югозападна България и от изключително значение за електропреносната мрежа на ЕСО, поради мястото, в което се намира като част от енергийния пръстен на Република България от гледна точка на доставка на енергия в системата и на намаляване на загубите по мрежата на ЕСО.
ТЕЦ „Бобов дол” АД попада в списъка със стратегически обекти за Националната сигурност на Република България и като такъв извършва дейности от значение за националната сигурност.
Нашата основна загриженост, че чрез бързи и необмислени действия на държавните органи могат да се вземат погрешни и недалновидни политически решения, които да доведат до изкуствено създаване на енергийна криза в тези тежки времена в икономически и социален аспект за цялата страна и в световен мащаб.
Във тази връзка нека всички заедно да апелираме към българските институции за много внимателно и отговорно да засягат темата, касаеща въглищните централи и минната индустрия в цялата страна, след което да се съсредоточат към реализирането на адекватни и последователни политики, съобразени със състоянието на българската енергетика.”, инж. Любомир Спасов
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

  1. Нали щяха да сменят горивото за производство на ел. енергия от ТЕЦ „Бобов дол“ и даже се готвеха са емисия на фондовата ни борса за да наберат средства за тази подмяна на енергогенериращо гориво? Какво е това „тинтири-минтири“ от ръководството на ТЕЦ-а в Бобов дол, и те ли са „роби на Ковачки“. Май не разбрахте, че времето на „мутрите в енергетиката“ приключи.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here