Снежана Траянска: Бобов дол ще получи 2 376 611 лв, община Дупница- 1 800 412 лв. Бобошево- 525 000, Кюстендил-246 251 лв. от МРРБ

Гроздан Караджов и Снежанка Траянска

Община Бобов дол ще получи 2 376 611 лв, община Дупница- 1 800 412 лв. Бобошево- 525 000, Кюстендил-246 251 лв.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще финансира с 4 983 340 лв. проекти за ВиК, пътища и улици на общините в Кюстендилска област, съобщи народният представител от ИТН Снежанка Траянска. Проектите са включени в окончателния списък, изготвен от експерти на министерството съвместно с Националното сдружение на общините в Република България. Класираните обекти са от всички подадени искания от кметовете в МРРБ от февруари насам и в Министерство на финансите в последните дни.

Община Бобов дол ще получи 2 376 611 лв. за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в кв. “Миньор” и ул. „Св. Спас”. 1 800 412 лв. целеви средства от МРРБ са предвидени за Община Дупница. Със средствата ще бъде обезпечен основният ремонт на две улици – „Венелин“ и „Седма Рилска дивизия“. В община Кюстендил ще бъде финансирано проектиране на реконструкция на ВВМ- Вътрешна водопроводна мрежа на села в община Кюстендил. Стойността на проекта е 246 251 лв. 525 000 лв. целеви средства ще бъдат предоставени на община Бобошево за реконструкция на външен водопровод от ВПС до НР на гр. Бобошево- Водовземна помпена станция до напорен резервоар. За проектиране реконструкция на водопреносна мрежа 35 000 лв. на Община Невестино ще бъдат предоставени 35 000 лв.

Спазени са критериите проектите да обхванат максимален брой общини и население и да имат годна проектна и техническа документация, включително валидно разрешение за строеж. Отпадна изискването за избран изпълнител след процедури по Закона за обществените поръчки. От понеделник МРРБ ще изпрати писма до общините, които не са подали всички необходими документи и не са представили доказателства за проектите си като: пълна проектна и техническа информация за обектите, валидни разрешения за строеж, декларация за липса на двойно финансиране и др. Документите ще бъдат събирани със съдействието на НСОРБ.

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв. През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено със сдружението на общините. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

„Удовлетворена съм, че имах възможност да помогна за отпускане на средства от МРРБ, чрез които дългогодишни проблеми в общините ще бъдат решени”, коментира депутатът от ИТН Снежанка Траянска. Именно подобряване на водоснабдяването и състоянието на пътищата, и улиците в населените места е един от приоритетите във фокуса на нейната работа като народен представител.
Вижте видеоканала ни:


2 COMMENTS

  1. Снежанка счетоводителката вече ще гледа Народното събрание само отвън и сега тръгнала да си приписва някакви заслуги?! Г-жа Траянска няма нищо общо с отпуснатите средства за Кюстендилска област, тъй като списъка беше одобрен лично от министъра на финансите Асен Василев от Продължаваме Промяната, да ви е ясно! Надяваме се такива набедени политици като Снежанка Траянска да не попадат повече в Народното събрание, тъй като там не е счетоводен отдел, нито място за чиновнички на местни съмнителни бизнесмени като г-н Палчев. Сбогом, ИТН! Сбогом, Траянска!

  2. Как си помогнала? С чужда пита помен прави, защото министъра бил от нейната измислена партия явно мислите местните хора от региона за много големи глупаци, Траянска ходи си при Палчев за там ти стига капацитета само

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here