Общинските съветници днес не приеха предложението на кмета Илко Стоянов за увеличаване на наемите на откритите площи в централна градска част, кварталите и селата в община Благоевград. Те  остават непроменени.

Местния парламент гласува единодушно, относно предложението за изтегляне на кредит, за да бъде подпомогната Онкологичната болница „Свети Мина“ в града ни в размер на 1 500 000 лв.

На  редовното заседание днес от трибуната на местния парламент временно изпълняващия длъжността управител д-р Теодор Велчев обясни, че в онкологичната болница работят 130 души, от тях 35 са лекари.

От думите му стана ясно още, че от началото на годината до края на месец юни са били извършени 7797 прегледа на пациенти, като от хоспитализирани са 3 102 души. Легловата база на лечебното заведение е  108 легла.

В отчета, който даде пред общинските съветници д-р Велчев съобщи, че към 1 януари болницата има натрупани дългове в размер на 3 474 750 лв.

Към 27 юли загубите са 3 092 353 лв. За шестмесечието са били погасени 382 396 лв.

„Големият проблем на болницата е неразплащането на лекарства към големите фармацевтични компании“, категоричен бе  д-р Велчев.

Общинските съветници приеха днес и предложението, относно въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4- годишните деца от учебната 2022/2023 година. То бе докладвано от  Ивайло Златанов – Председател на Комисия по образование, култура и вероизповедания.

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 40 решения.

Нов общински съветник положи клетва по време на днешното редовно заседание на Общински съвет Благоевград. Това е Николай Георгиев Бачев от листата на БСП за България. Той влиза в Общински съвет Благоевград на мястото на Гергана Янчева, която подаде молба за напускане на местния парламент.  Общинската избирателна комисия със свое решение  прекрати предсрочно пълномощията ѝ.

Николай Бачев доскоро бе организатор в благоевградския зоопарк. Той е  футболен съдя. Семеен с едно дете.

Председателят на местния парламент Радослав Тасков даде отчет за дейността на Общински съвет Благоевград за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, като представи подробна информация по отношение работата на постоянните комисии и работата на Общинския съвет по приемане на решения на неговите заседания.

За отчетния период са проведени 12 заседания на Председателски съвет.

Постоянните комисии в Общински съвет Благоевград заседават съгласно предварително определен график, оповестен публично на официалната интернет-страница на Община Благоевград, в раздел „Общински съвет“, секция „План на заседания“.

Основната дейност на Общински съвет се извършва в постоянните комисии, където се водят дискусии и спорове, сблъскват се мнения и позиции, докато се стигне до общо становище, което да е най- правилното и най- полезното за хората, за града и за общината.

При необходимост от допълнителна информация на самите заседания на постоянните комисии, присъстват и представители на общинска администрация, които участват в изясняването на въпроси свързани със законността и целесъобразността на внесените предложения. Именно детайлното разглеждане на проектите за решения в постоянните комисии води до внасяне в заседание на Общинския съвет.

Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии за отчетния период е 67, съответно по комисии са както следва:

1.  ПК „Бюджет, финанси и европроекти” 7 –  заседания;

2.  ПК „Икономика, инвестиционно насърчаване и планиране” 8 –  заседания;

3.  ПК „Устройство на територията, комунално-битово обслужване, екология и транспорт“ – 9 заседания;

4.  ПК „Социална и жилищна политика” – 5 заседания;

5.  ПК „Образование, култура и вероизповедания” – 8 заседания;

6.  ПК „ Здравеопазване“ – 6 заседания;

7.  ПК „Децата, младежта, спорта, туризма и неправителствени организации” – 6 заседания;

8.  ПК „Обществен ред, сигурност и противодействие на корупцията и установяване конфликт на интереси” – 5 заседания;

9.  ПК „Развитие на селските райони, земеделие и горско стопанство” – 7 заседания;

10.  ПК „Жалби и контрол изпълнението на решенията на ОбС и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки” – 6 заседания.

През периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година, Общинският съвет Благоевград проведе 11 заседания, от които 6 редовни и 5 извънредни. Има едно  отложено заседание поради липса на кворум.

Броят на взетите решения от общинския съвет е 239.

Днешното редовно заседание на местния парламент  продължи с попълване състава на постоянните комисии към Общински съвет.

Николай Бачев става член на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по следприватизационен и следконцесионен контрол.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here