Служители на ЮЗДП установиха нарушения в обхвата на ТП „ДГС Ихтиман“

Сн: Архив

С наближаването на есента охраната на горите става все по-голямо предизвикателство за горските служители на „ДГС Ихтиман“. При извършени проверки на 27 и 28.07.2022 г. се установява, че нарушителите в горите стават все по-изобретателни.

В обект, предвиден за добив и директни продажби на дърва за физически лица, чрез допълнително незаконно маркиране на дървета се бламира осигуряването на дърва за огрев за населението.

 

За обекта е сключен договор за добив на дървесина между ТП „ДГС Ихтиман“ и частна фирма, а добитата дървесина се предоставя на физически лица по утвърдени списъци, предоставени от кмета на село Вакарел.

 

При извършена съвместна проверка от служители на ТП „ДГС Ихтиман“ и лицензирания лесовъд на фирмата 27.07.2022 година, е установено следното:

            – Върху цялата площ на насаждението са маркирани почти всички дървета от основния дървостой, като част от маркираните дървета са с по – ярък оранжев цвят.

            – На площ от около 10 декара е отсечен наличния дървостой като всички пъни са маркирани с КГМ с нечетлива абривиетура с оранжева боя.

            – На част от стоящите дървета е извършвана заделка на гръдна височина и в основата на дърветата (опит за заличаване на извършеното маркиране).

              При оглед на насаждението на 27.07.2022г., служителите на ТП „ДГС Ихтиман“ извършили маркирането през месец май установяват, че сегашното маркиране е с доста по висока интензивност от извършеното от тях през месец май.

 

Открити са и отсечени дървета- 14 бр.  без позволително за сеч и без да са маркирани с КГМ от зимен дъб, цер, габър с диаметър на пъните от 18 см. до 40 см. Две от отсечените дървета са повалени върху горския път с цел възпрепятстване на преминаването на автомобили.              

В горната част на пътя е отсечено още едно дърво, повалено върху горския. В близост до него са отсечени 50 бр. дървета от дървесен вид цер и зимен дъб с диаметри на пъните от 18 см. до 50 см., дървесината е извозена.

 

По този начин се повишава напрежението в сектора, а нарушителите трупат допълнителни печалби за сметка на гората.

 

За нарушенията е съставен протокол, дадени са предписания –  директорът на ТП ДГС „Ихтиман” да предприеме действия за обезсилване на позволителното за сеч, да се извърши ново маркиране с различен от оранжев цвят боя. Да се изготвят нови съпътстващи документи след, което да се издаде ново позволително за сеч.

 

За да се спрат нарушенията, в ТП „ДГС Ихтиман“ се налагат и допълнителни мерки за охрана.

 

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here