За времето от 16:00 часа до 21:00 часа на 02.08.2022 година, се преустановява движението на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 в с. Безден.
За посочения по – горе период от време упоменатия пътен участък се обособява като пешеходна зона. Единствените МПС, които се допускат да преминават през определената пешеходна зона са автомобили със специален режим на движение, Автомобили на ОбА – Костинброд и автомобили на живущите на съответните улици.
В съответствие с т.1 от настоящата заповед, се забранява паркирането на МПС в участъка между о. т. 63 до о. т. 54 на с. Безден
Във връзка с т.1 от настоящата заповед, за посочения период от време да се използва обходен маршрут през о. т. 64-о.т. 65-о.т. 48-о.т. 47 за придвижване на МПС-та в централната част на с. Безден.
Забранява се паркирането на МПС – та на платната за движение и тротоарните площи по обходните улици.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here