Кметът на община Бобов дол Елза Величкова спечели 560325.68 € по проект с ниш за опазване на природата

Кметът на община Бобов дол е водещ партньор по проект за 560325.68 € с „Медиана Ниш“ (комунално предприятие на община Ниш) и  НПО – Асоциация „Студентски медиен свят“. Тя посрещна партньорите си на работна среща в кабинета си.

„Целите на проекта „Да прегърнем природата са да се подобри капацитетът на партньорите по проекта по отношение на съоръжения /оборудване, ноу-хау и обществена подкрепа за ефективно управление на природните ресурси и възстановяване на екосистемите на тяхната територия. Планираните дейности по проекта включват: Доставка на оборудване за възстановяване на екосистеми; Интервенции за възстановяване на екосистемите чрез съвместни дейности по почистване и залесяване. Разработване на план за управление на природния паметник „Чержанска пещера“ за 2019-2024 г.: образователна и обществена кампания за повишаване на обществената осведоменост относно опазването на природата и активиране на поведенческа промяна. Обмен на опит на място и на кръгла маса, който се състоя днес“- каза кметът Елза Величкова.

Резултатите от проекта са на лице, като доставено оборудване: подобрено състояние на екосистемите в 4 зони на територията на трансгранично сътрудничество (включително 3 защитени зони). Подобрен капацитет на местните специалисти по опазване на природата: поведенческа промяна в обществото към по-отговорно отношение към природата. Извършен обмен на опит на място и на проведена кръгла маса.

Целеви групи: Жителите на общините Бобов Дол и Ниш; Ученици от общините Бобов Дол и Ниш; Посетители на защитени територии; Местни, регионални и национални екологични органи и организации. 85.00 % е съфинансиране от Европейския съюз. Проектът стартира на 26.08.2020 г., а края на проекта е 25.08.2022 г.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here