ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВА

В разгара сме на жътвената кампания 2022 година. Често се случва техниката, която се използва за прибиране на реколтата да аварира и да се наложи извършването на ремонтни дейности в блока на място. Това е свързано с опасност от възникване на пожар.
За да се предотвратят нежелани последици трябва да се спазват определени противопожарни правила :
– По възможност осигурете изкарване на техниката от житния блок на пожарообезопасени места извън посевите и стърнищата.
– При възникване на авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията е необходимо преди да се пристъпи км ремонтните дейности да се почисти техниката и района от посевите и се извърши изораване, в радиус от 50 метра на ивица с широчина най-малко 10 метра. За предстоящите ремонтни дейности е необходимо да се информира РСПБЗН – Ихтиман.
Напомняме, че водачите на земеделската техника са задължени да извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и могат да започнат работа само след като установят нейната техническа изправност. А след приключване на работа техниката се почиства ежедневно от наслоен прах, горими растителни остатъци и масло !
Считаме за нужно отново да заострим вниманието на всички граждани за съществуваща законова забрана относно паленето на стърнища след прибиране на зърното от полето. Нарушителите ще бъдат санкционирани !
Районна служба “ Пожарна безопасност и защита на населението “ – Ихтиман .
Може да бъде изображение с текстово съобщениеВижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here