Днес (25.07) в сградата на Общинска администрация Костенец се постави началото на Превантивна програма “Слънчево лято – 2022”, организирана от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Официалният старт бе поставен от г-жа Маргарита Минчева – зам.-кмет на община Костенец и председател на МКБППМН, г-жа Десислава Одажиян – секретар МКБППМН и г-жа Благовеста Христова – гл. експ. “Образование и култура”. Програмата “Слънчево лято – 2022” включва в себе си различни по вид занимания и има за цел да забавлява и образова едновременно включилите се 15 деца. Програмата ще се проведе в рамките на две седмици като краят й ще бъде поставен на 5-ти август с посещение на занаятчийската работилница към НЧ “Гео Милев – 1954”, гр. Момин проход. Предвидени са също посещение на крепостта “Стенос” при прохода Траянови врата, спортни занимания на СК “Бенковски”, гр. Костенец, рисунка на асфалт, туристически поход до Костенския водопад и Параклиса в курорт Вили Костенец, посещения на читалища, детски работилници и много други.
Превантивна програма “Слънчево лято” е организирана така че всяко дете да може да открие своя собствен баланс по занимания и интереси. В нея децата забравят за своите телефони и таблети и се впускат в приключението да изследват и научават нови неща. Благодарение на разнообразната програма на “Слънчево лято – 2022” се придобиват нови умения, създават се нови приятелства и се повишава мотивацията за получаване на нови и нови знания.Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here