Кметът Методи Чимев и председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов.

„Докладната записка от инж.Методи Чимев – Кмет на Община Дупница, относно Приемане на Решение за одобряване на проект за изменение на Подробен
устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на територията на гр.Дупница е ключов момен за от равзитието на общината. С 40 000 лв. спестихме хиляди мъки и неволи на населениенито, тъй като в монета уеднаквяваме Кадастралната карта с Регулационния план, двете до този момент бяха различни, това водеше до много разходи и най- вече костваше време и нерви на хората, даже, само да си вдигнат летна кухня или гараж.

Това обяви ОбС шефът на Дупница инж. Костадин Костадинов на последната сесия в Дупница. Елена Желязкова – Началник отдел Териториално селищно устройство   обясните в най-разговорен стил, за какво става въпрос, какво касае докладната, какво да очакват най-вече гражданите и да предупредим гражданите.

Лора Василева- шеф на Пазара и Елена Желязкова /вдясно/

„По същество докладната записка е продължение и следващ етап от една докладна,
която е приета преди 2- 3 месеца за разрешение за изработване на ПУП – ПР, с нея и ПУП-а ще се реши проблема на града по отношение на несъответствията  с регулационния план, който е значително мога да кажа даже и морално остарял, защото е от 90-те години. Целта е поставянето на регулационните линии по действащата кадастрална карта или по-скоро имотните граници на място. Този етап включва обхват от Балканфарма приблизително до черквата „Свети Никола“. Проекта е процедиран съгласно закона, представен е на ОбС като графична част, има няколко постъпили възражения. Принципно са разгледани от общински експертен съвет по устройство на територията. Отстранени са непълноти не само по възражения, а дори от показани от експерти от ОА. Сега сме на етап одобряване на ПУП.  Не може да отпадне регулационния план. Той ще бъде уеднаквен. Ако сега отидете в Сапарева баня и искате скица, там няма да ви питат регулационна ли е, кадастрална ли е каква е, те ви дават скица.“- каза Желязкова.

Асен Пилев и Йордан Йорданов от ГЕРБ подкрепят идеята за трафопост и бензиностанция.

Архитект Асен Пилев /ПП „ГЕРБ“/ , бивш кмет на Дупница добави:
„Използвам случая за разглеждането на тази докладна да кажа, че това е огромен труд, който се извършва от отдела ТСУ. „Всеки парцел е разгледан поотделно, всеки проблем е разгледан поотделно и е взето съответното решение. Това което каза г-н председателя, че това е огромна полза на населението е така, но има и неща които са решени в интерес на целия град. Например в първи етап това са около моста на р. Джерман при фирмата Актавис, мостовете и преминаването над р. Отовица, обходни пътища и т.н. Така, че освен полза лично за всеки гражданин има полза и от това, че се решават проблеми на града. Сега виждате какво става със затварянето на една единствена главна улица, какви проблеми се създават. С решаването на тези възлови места в града ще се решат много проблеми които сега се напластяват и ги има. Така, че тука пишем за да знаете, че зад това се крие огромен труд и огромна полза за населението на града.“

Костадин Костадиново направи обобщение: „Имам един въпрос под формата на реплика. Сега този трети етап обхваща целия град ли? Финал ли е или ще останат части от града които няма да бъдат обхванати? Знаем ли? С трети етап приключва целия града. Нали така можем да обобщим? Да, защото първи етап беше Горна махала, втори етап тука центъра, сега виждаме „Моструков“, „Подина“ и т.н. Т.е. може да приемем, че с трети етап приключва целия град. Да, благодаря. ази докладна ние говорихме когато ние ОбС дадохме разрешение за започване на тази промяна на регулацията, в общи линии касае следното. Някога през деветдесетте години общината е направила така наречената регулация, където са променяни улици, имоти са изправяни, на един човек му се придава от едната страна пък му се взема от другата страна, нали предвидено е това нещо. През 2004 год. обаче беше приета и одобрява кадастралната карта, която по същество е имотна, картата на имотните граници. Дупница беше пилотен проект една от няколкото общини в България, в които стартира това изготвяне на кадастралната карта и тогава не беше напасната кадастралната карта в регулационната карта и какво се получи на практика. Не просто, че няма да създадем затруднения, напротив смисъла сега днес е, че ние ще решим затрудненията на гражданите, защото ние ще уеднаквим имотните граници с регулационните. Защото когато 10 години регулацията не е осъществена, когато на вас не ви е платено това, което ви вземат или вие не сте платила това, което придавате вече регулацията отпада, след като не е осъществена. Сега общината изправя една много голяма несправедливост. И сега когато наши съграждани отидат и искат да правят нещо, един гараж да си направят или летна кухня до сега как беше. Отиваш, взимаш, има разминаване между двете скици, има ли разминаване ти тръгваш и правиш процедура. Или променяш регулацията, което е не съм сигурен дали има такъв случай. По скоро се променяха имотните граници, т.е. имотните граници си оставаха променяше се регулацията. И в крайна сметка сега общината и ние като ОбС изправяме тази несправедливост за сега в първи етап в Горна махала. Ние сме разрешили да тече втори етап, втора част от града, а след няколко докладни ще разрешим трети етап, който ще покрива целия град. И аз съм много щастлив защото това е несправедливост. Не несправедливост, а неточност, което беше именно защото бяхме пилотна община и сега хората могат да са спокойни, че от тук натам няма да има вече това затруднение. Оставете парите около 350, 400 лв., които се плащаха за да изправиш кадастъра в Кюстендил, ами времето. Понякога отнемаше 2 месеца, 3 месеца. Наемаш геодезист, той прави процедура, внасяш в кадастъра пък обявления, пък може някое да не може да бъде обявено, ставаше
дълга и широка. И това масово се случваше и най-много в Горна махала.
Между другото тъй като някои вече сме ветерани в този ОбС преди няколко не
миналия по миналия мандат още ние поставихме този въпрос, но аз искам да подчертая, вие знаете, с приемането на бюджета, че ако не се лъжа около 40 000 лв. струва в момента това нещо. Така, че беше въпрос на пари и най-накрая му дойде времето и най-накрая Дупница ще изправи тази неточност. Моето желание и по скоро моя въпрос към администрацията и по скоро към отдел ТСУ е дали за догодина да не се предвиди това нещо да се случи в селата, защото аз не съм много наясно дали в селата го има този проблем и ако го има дали в следващия бюджет да не се заложат средства за селата.“
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here