Иван Андонов

На 28 юли от 14 часа в заседателната зала на община Кюстендил, ще се проведе 35- то редовно заседание на Общински съвет – Кюстендил.

В дневния ред са включени 20 докладни записки, информира председателят на ОбС Иван Андонов.

Сред важните за приемане касае определяне на финансов посредник за емитиране на общински облигационен заем при условията на първично частно предлагане при параметрите определени с решение на ОС от 26 май 2022 г. Докладната е от кметът на община Кюстендил Петър Паунов за приемане на решение за определяне на финансов посредник за облигационния заем, във връзка с взетото решение от ОбС- Кюстендил за поемането на облигационен заем. Общинска банка е заявила желание да бъде посредник по този заем.

„Това е във връзка с решението взето през месец май за поемане на заем. В тази връзка трябва да се вземе решение за определяне на финансов посредник. Спазени са всички процедури, такъв до момента е заявил Общинска банка. Така че, предстои да се вземе решение от Общински съвет, Общинска банка да бъде приета като финансов посредник за емитирането на общинския облигационен заем”, внесе уточнение Иван Андонов.

Финансова подкрепа по остри здравословни и социални причини. за такава подкрепа от общината са подадени 12 молби, като комисията по здравеопазване ще ги разгледа и ще даде предложения към съветниците, кои от тях да бъдат уважени.

Докладни записки са поредни и във връзка със социалните дейности, както и 3 заявления от наематели на общински жилища, да ги закупят.

В дневния ред има докладни записки и за продажба на поземлени имоти, от наематели на общинска земя, засадена с овощни култури, които след 5г. имат правото да я закупят. Става въпрос за земи в селата Граница, Лелинци и Скриняно.

Ще бъде гласувана и промяна в списъка на общинските жилища, тъй като има такива определени като резерви и други – за неотложни нужди.

https://fb.watch/esT0Y9Gqt4/
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here