Министерство на културата събира живите съкровища на България, може да участват читалища, общини, музеи

Кадри от ритуала за старт на жътвата в Мало село.

Министерство на културата сбира живите съкровища на България. От областна администрация Кюстендил информираха, че е в ход процедурата за попълване на националната система „Живи съкровища-България”, която се провежда на два етапа – областен и национален. Целта е опазване на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения.
Както вече съобщихме, председателят на читалище „Пробуда 1916” Мало село Росица Борисова съобщи за 4Власт”, че ще кандидатстват по програмата. Малоселци ще участват с ритуала за старт на жътвата, който се проведе в събота миналата седмица. За целта празникът беше заснет на филм.

За първи път в нивата с жита влязоха и мъже със сърпове.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи, юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство. Чрез номинациите следва да се намира израз на културното многообразие на територията на нашата страна, включено в Регистъра на нематериалното културно наследство. Кандидатурите могат да бъдат от сферите на:

  • устните традиции и форми на изразяване, включително езика, в качеството му на носител на изразяване на нематериалното културно наследство;
  • изпълнителски изкуства, социални обичаи, обреди и празнични изкуства;
  • знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената;
  • знания и умения, свързани с традиционните занаяти;
  • други.

В рамките на областния етап кандидатури се подават до 31.08.2022 г. Те са съпътствани от съответната документация – типов формуляр за кандидатстване и декларации за предоставяне на изпълнителски и на авторски, и сродни права, които може да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на културата https://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=541&z=751. Една институция има право да предлага само една кандидатура на сесия.

На областно ниво кандидатурите ще бъдат оценявани от специално създадена, със заповед на областния управител, експертна комисия, включваща представител на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей /ИЕФЕМ/ към БАН, представител на регионалния музей, краевед и/или други специалисти, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.

Излъчените за национален етап кандидатури ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерство на културата и интернет страниците на областните администрации. Селектираните от областните комисии кандидатури ще бъдат разгледани от национална комисия и някои от тях ще бъдат вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here