Година по- рано се стопиха 4- те млн. за събиране на боклука в Дупница, 7,5 млн. лв. приготвени до 2025 г.

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за три години за скочили почти двойно.

Година преди изтичането на договора свършиха заложените 4 млн. лв. за сметосъбиране и транспортирането на отпадъците на община Дупница. В ход е нова поръчка, като сумата е почти двойна, от местната администрация са предвидили 7 500 000 лв. за дейността за срок от 36 месеца или до 2025 г. Старият договор е подписан на 28 август 2020 г. със срок на действие отново 36 месеца. Изпълнител е столичната фирма „Еко- Ресурс- Р” на Камелия Динева, която от години вече се занимава с дейностите около дупнишките отпадъци. Както е известно, тъй като старото сметище в местността „Злево” е закрито, а новото депо не е готово, отпадъците от Дупница се извозват в София на площадка във кв. „Филиповци”. Още през зимата зам- кметът Олга Китанова съобщи, че заради растящите цени на горивата парите по договора са на изчерпване.
На 15 август ще се отворят офертите по обявената обществена поръчка. Включените дейности са за събиране и транспортиране на битови отпадъци от града и 16-е села в общината до обособена площадка . Също ръчно събиране на изхвърленото по улични кошчета, събиране и транспортиране на строителни и растителни отпадъци със специален автомобил. Боклуците се возят със специален автомобил до инсталация за третиране или до друго съоръжение. Избраната фирма трябва да се ангажира да измива и дезинфекцира съдовете, да осигури машинно метене на улици и площади с автометачка, а също и машинното им измиване с автоцистерна.
Поставени са и конкретни изисквания към нужната техника. Трябват 4 специализирани автомобила за боклук, един за събиране на трудно достъпни райони в населените места, друг, който да влиза в по- тесни улици, машина за растителни и строителни отпадъци и др.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here