Важно! Валери Миков: Новината за живак и нитрати във водата на Копривлен и Нови Ляски е 100 % лъжа!

Валери Миков

Категорично не отговаря на истината твърдението, че жителите на с. Кавракирово „пили поне 2 седмици вода със 100% завишени нитрати, в Копривлен и Ново Ляски – с 4 пъти повече живак, в Кръстилци „обогатена“ с уран“.

Това заяви управителят на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград Валери Миков по повод тиражираната шокираща новина на благоевградски ежедневник.

През 2021 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград при провеждания мониторинг по показателите от група Б на Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и съгласно заложената Програма за мониторинг за населените места с. Ново Лески и с. Копривлен, общ. Хаджидимово, към РЗИ – Благоевград са докладвани еднократни отклонения от изискванията на наредбата за показател живак.

В Дружеството е постъпило Предписание №222/18.06.2021 г. от РЗИ – Благоевград, което е изпълнено веднага, като е извършен учестен мониторинг на водата от водоизточниците и съответните населени места. При извършване на последващо пробовземане няма констатирани отклонения от изискванията на горецитираната наредба.

В извършения мониторинг на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград за качеството на водата за питейно-битови цели  в периода 2012-2020 г. също не са констатирани несъответствия от изискванията на наредбата в с. Ново Лески и с. Копривлен, общ. Хаджидимово по характеристика живак и радиологични показатели, за което има издадени протоколи от акредитирана лаборатория.

За 2022 г. е заложен учестен мониторинг на посочените населени места, като към момента няма отклонения по тези показатели.

В тази връзка Ви уверявам, че „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград изпълнява стриктно мониторинговата си програма, своевременно докладва към РЗИ – Благоевград и следва съответните предписания и експертни оценки.- добави Миков.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here