ОбС шефът на Банско К. Загорчин скубе по 300 евро на билборд, договорът на баща му изтекъл, не плащали и наем на общината

Петър Баряков поздрави съветниците от ГЕРБ Малин Бистрин, Костадин Загорчин, Сакарев и Иван Тонин

Юристи: Става въпрос за самоуправство и занижен контрол, като и за конфликт на интереси, прокуратурата трябва да се самосезира!

Заместници на Загорчин *в средата* са Александър Весков и Костадин Дурчов , до тях е кметът Иван Кадев

С изтекъл от три години договор на бащината си фирма председателят на Общинския съвет в Банско Костадин Загорчин върти бизнес с билбордове на общински терени в Банско. Нещо повече, оказва се, че наемът не се плаща, а баща и син не се стряскат и от предписанията на общината за премахването на съоръженията като незаконни. Всичко започва през 2014 г., когато ОбС Банско гласува промяна и доразвиване на туристическо-информационната и рекламна инфраструктура в Банско. Съветниците на ангро одобряват отдаването на серия общински терени от по 1 кв. м, на които спечелилите обявените конкурси да поставят мултимедийни информационни табели за рекламни клипове, презентация на събития, отразяване на живо на събития с различни размери. Любопитното е, че за всички обявени позиции Костадин Загорчин гласува със „за”, което го поставя в конфликт на интереси, но КПКОНПИ следва да установи това. Той е подкрепил решенията за определяне на таксите, за назначаване на конкурсите за фирмите наематели на рекламно- информационните елементи. По този начин са налице предпоставки, че е реализирал облага за свързано с него лице- неговият баща, който е собственик на капитала и управител на фирма „Ланче-21”. Дружеството е сключило договори № Д-ОС-309/27.10.2014г, №Д-8-315/27.10.2014 и №Д-ОС-316.27.10.2014 г., подписани от кмета Георги Икономов. „Билбордовете на най- апетитните места в курорта, за които рекламодателите се избиват, са на Загорчин. Телефонът на председателя е изписан на един от ненаетите.”, коментират банскалии. Според гласувания през 2014 г. от ОбС регламент, местата се отдават за срок от 5 години, спечелилите конкурсите имат срок до 3 месеца да поставят съоръженията. Цените са по 150 лв. За да проверим как стоят нещата, наше подставено лице поиска оферта от председателя на ОбС Банско за ползване на билборд. След разговор по телефона, Загорчин върна мейл с цени и позиции, тарифите варират в зависимост от размера и мястото на билборда, движат се от 320 евро на месец до към 100. Има пакетни цени за по 870 евро за три месеца и 2880 евро за една година. Оказва се, че фирмата е освобождавана от наем за месеците от април до ноември т.е. извън активния зимен сезон. За целта бившият кмет Георги Икономов е входирал докладни през годините за отпадане на таксите в общ размер на по 1010,38 лв. на договор, представляващи 8 месечни вноски. По време на пандемията пък ползвателите на общински имоти по начало бяха освободени от плащането на наеми. Сега въпросът е дали кметът Иван Кадев има волята да накара председателя да спази закона и да премахне незаконните съоръжения? Но също и къде са институциите- Сметка палата, КПКОНПИ? При гласуването за отдаване на общинските площи за билбордовете през 2014 г. единствено съветникът Георги Думанов надига глас.

Георги Думанов

След негово изказване докладната е коригирана. Първоначалното предложение е да се отдадат накуп всички терени, но в последствие са разделени по улици. Ето какво казва Думанов: „Уважаеми колеги, не знам дали осъзнавате сериозността на това и следващото проекторешение. Приемайки го в този вариант, ние изграждаме един рекламен монопол в гр. Банско не за една, не за две, а за 5 години. Не ни стига, че през последните години местният бизнес там е изцяло зависим от външни компании. Като ограничим вида и местата за реклама, съответно се очаква и покачване на цените, защото общинската реклама ни ограничава да бъде точно това и да няма повече места за рекламиране. Аз подозирам, че цената за един от билбордовете, примерно, ще надскочи 500 лв. месечно през зимния сезон, ако се гласува предложението на комисиите цялата реклама да се отдаде на една единствена фирма. Създават се предпоставки за облагодетелстване на един или двама търговци. Малко компании могат да си позволят участието в търга за всички обекти заедно. Тяхната единствена цел ще бъде печалбата. Не виждам каква е причината да предоставим възможността на всеки един туристически обект или друга местна фирма, независимо малка или голяма, да участва в търга. Затова предлагам следното. За второто проекторешение, което г-н Русков току-що прочете, което е свързано с билбордовете, за всеки един от билбордовете да се организира отделен търг. Да дадем възможност на всяка една фирма да участва в него. По този начин ще има повече прозрачност, мисля, че общината ще постигне по-голям финансов ефект и в крайна сметка хората ще бъдат доволни. За следващото проекторешение, което не се прочете, предлагам за светещите рекламни табели по стълбовете търгът да бъде за всяка една улица поотделно. Апелирам към Вашето съзнание и отговорност.”, обявява през 2014 г. Думанов. „В случая трябва да се сезира прокуратурата за самоуправство, става дума за престъпление, при това сериозно престъпление, а също и Сметната палата, не може така да се управлява община. Сметната палата трябва да направи проверка, това е стопанско престъпление свързано с липса на контрол. Комисията за конфликт на интереси моментално трябва да наложи глоби и да прекратиправомощията на виновните лица. „- категорични са юристи. Фирмата на Иван Загорчин е работила и по няколко мащабни проекта на община Банско преди години. Става въпрос за ремонти, финансирани от ДФ „Земеделие”. През 2013 г. „Ланче-21” с други две дружества са изпълнители по договор за благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, с.Места и с.Филипово през 2013 г. на стойност е 1 340 922 лв. Другият проект е рехабилитация на общински път с. Места – с. Филипово – с. Осеново и рехабилитация на общински път ІІ-19 – с. Кремен за 3 953 111 лв.

Вижте кореспонденцията между Костадин Загорчин и наш:

Костадин Загорчин

–- Прикрепено писмо (Re: Реклама-Банско) –-

Подател: kostadin Zagorchin <k.zagorchin@abv.bg>
До: Georgi Avramov <avramov.1978@abv.bg>
Относно: Re: Реклама-Банско
Дата: 20.05.2022 20:40

Здравейте,

изпращам оферта и локации на ПИЗА и Тотеми
свободни за периода са позиции 2,3,4,5
за наемане на всички позиции + Тотеми- ситилайт 3бр отстъпката е 30%
>––– Оригинално писмо –––
>От: Georgi Avramov avramov.1978@abv.bg
>Относно: Реклама-Банско
>До: k.zagorchin@abv.bg
>Изпратено на: 19.05.2022 11:14

Добър ден!
Периода за наемане на билбордове в Банско мисля да е от 1.09.2022г. до 30.092022г.
Както говорихме по телефона ще очаквам да ми пуснете локация и цени на свободните билбордове в този период.
Ако нямате свободни моля пишете кога ще имате.
Поздрави Георги Аврамов!
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Вижте офертата на Загорчин за наемане на рекламни елементи с космически цени: OFERTA NEW (4)
Ето и кадри от днес, телефонният номер на ОбС шефът Загорчин е изписан на един от ключовите рекламни елементи в центъра на Банско:
2. Стеногравски запис от протокола на заседание на общинския съвет за опрощаване на наема на Загорчин през летния сезон:

 По т.10. разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-4226/15.06.2017г. от Иван Костадинов Загорчин – управител на фирма „Ланче – 21” ЕООД – докладва г-н Русков.
Докладната е разгледана на заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси.
Г-н Русков – Постъпило е заявление от Иван Костадинов Загорчин – управител на фирма „Ланче – 21” ЕООД във връзка със заявление от миналата година.
Г-н Русков прочете проекторешението.
Други предложения не бяха направени и се премина към гласуване.

Поименно гласуване:
Иван Николов Сакарев – ЗА
Димитър Костадинов Русков – ЗА
Георги Иванов Главчев – ЗА
Димитър Костадинов Юлев – ЗА
Костадин Иванов Атанасов – ЗА
Петър Костадинов Баряков – ЗА
Георги Димитров Думанов – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Владимир Николов Колчагов – ЗА
Иван Георгиев Тонин – ЗА
Благой Георгиев Кишев – ЗА
Евгения Йорданова Тренчева – ЗА
Петър Малинов Галчев – ЗА
Александър Георгиев Весков – ЗА
Малин Иванов Бистрин – ЗА

С 13 гласа ЗА и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ (присъстват 14 съветника), ОбС прие:

Решение №446
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5 ал.1 и ал.2 от договори за наем №Д-ОС-309/27.10.2014г., №Д-ОС-315/27.10.2014г. и №Д-ОС-316/27.10.2014г., сключени между Община Банско и „Ланче – 21” ЕООД и докладна записка с вх. №ОС-01-1960/04.04.2016г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:
1. Дава съгласие „Ланче – 21” ЕООД в качеството на наемател по договор №Д-ОС-309/27.10.2014г. да бъде освободен от заплащане на дължимия наем в размер на 1010,38 лв. (хиляда и десет лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС, представляващ осем месечни наемни вноски за периода от месец април до месец ноември 2015 г. включително.
2. Дава съгласие „Ланче – 21” ЕООД в качеството на наемател по договор №Д-ОС-315/27.10.2014г. да бъде освободен от заплащане на дължимия наем в размер на 1010,38 лв. (хиляда и десет лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС, представляващ осем месечни наемни вноски за периода от месец април до месец ноември 2015 г. включително.
3. Дава съгласие „Ланче – 21” ЕООД в качеството на наемател по договор №Д-ОС-316/27.10.2014г. да бъде освободен от заплащане на дължимия наем в размер на 1010,38 лв. (хиляда и десет лева и тридесет и осем стотинки) с включен ДДС, представляващ осем месечни наемни вноски за периода от месец април до месец ноември 2015 г. включително.
4. Упълномощава кмета на Община Банско да подпише анекси към горецитираните договори.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here