ЮЗДП инициира обучение на служителите си във връзка с въведена спецификация за размера и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават в обхвата на ЮЗДП.  Целта на срещите е превенция на нарушения при експедиция на дървесина от временните горски складове.

Първите, които дойдоха в сградата на Предприятието, бяха служители от ДГС Благоевград, ДГС Дупница, ДГС Кресна, ДГС Разлог, ДГС Рилски манастир и ДГС Симитли.

Те бяха запознати със спецификацията и техническите изисквания към основните асортименти, които се транспортират от държавните горски територии.

Целият лесовъдски състав на всички Териториални поделения ще премине през обучението в периода от 13 до 29 юли.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here