Ученици на практика в Община Белица, разговаряха с кмета Радослав Ревански

Конструктивно, съдържателно и в добра работна обстановка премина практиката на учениците от ПГ „Никола Вапцарова“ в Общинска администрация Белица. В последния ден от практическите си обучения, младежите имаха възможност да събеседват лично с кмета на общината Радослав Ревански.
Младият градоначалник по-най добрия начин ги запозна с правомощията и задълженията на изпълняваната от него длъжност. Запозна ги с отговорностите на кметската институция и с основните проблеми, приоритети и предизвикателства пред които е изправена община Белица. На поставените въпроси от младежите свързани с развитието на общината и кандидатстване по Европейските програми за младежта, Ревански сподели, че и през тази година на едно от първите места в Плана за развитие на общината са заложени мерки за развитие на уменията и пригодността за заетост на младите хора, насърчаване на социалното им приобщаване и благосъстояние и подобряване на работата с младежта и политиката за младежта, свързани с информационните технологии, подобряване на жизнения стандарт и образователната инфраструктура. „Ученето и знанията са ключът към успеха, сподели в края на разговора с учащата се младеж Ревански. От вас зависи до каква степен ще бъдете полезни на Белица и България с придобитата си квалификация“.
Впечатлени от срещата учениците благодариха, на кмета и на служителите в общинска администрация за предадените знания и обещаха след завършване на образованието си да дадат своя принос в развитието на община Белица с което да се гордеят.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here