Във връзка с постъпил сигнал до ЮЗДП от служители на Предприятието и РДГ София е извършена проверка в териториалния обхват на ТП „ДГС Ихтиман“.

В два подотдела, в които се извършва промишлен дърводобив, са установени нарушения, сеч на дървета без контролна горска марка, от работниците на фирмата.

Проверката продължава и в момента.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here