260 000 лева повече постъпления от данъци в местната хазна отчитат от община Дупница за първото полугодие. До момента дупничани са платили 4 575 874 лева срещу 4 316 519 лв. за 2021 година. Най- голям е ръстът при данък „придобиване”. Събираемостта до момента е 403 451 лв., докато преди година е бил 193 688 лв. „Двойният ръст на данък „придобиване” говори за удвояване на сделките с недвижими имоти на територията на общината, което е показател за висока икономическа активност. Завишените инвестиции в недвижима собственост показват от една страна, че хората, бягайки от инфлацията, влагат спестяванията си в жилищни имоти. От друга, нарасналите сделки с имоти с промишлено и търговско предназначение пък дават добри перспективи за развитие на местната икономика“, коментира ситуацията зам.- кметът по икономическите дейности Олга Китанова. Цифрите показват, че само през април платените данъци са в общ размер на 1 857 984 лева, най-ниска е събираемостта през месец май, когато са постъпили – 386 050 лева. Плащанията за данък МПС са в размер на 1 062 248 лв., по това време на 2021 г. са били 1 059 008 лв. Почти се запазват нивата и при налога за недвижимите имоти 750 473 лв. срещу 746 110 лв. за миналата година и такса „битови отпадъци”- 1 767 851 лв. при 1 752 152 лв. за 2021 година. Събраните пари от патентен данък до момента са 58 586 лв. Двоен е ръстът и при туристическия данък, който сега са в размер на 6 890 лева срещу 3 883 лв. през 2021 година.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here