Радомир дочака! Тръгна работата по водния цикъл по проект на ВиК Перник с бюджет от 100 млн.лв. за областта

Първа копка на водния цикъл на община Радомир беше направена днес. Планирани са мащабни дейности, които са част от мегапроект на ВиК Перник за областта на обща стойност 100 899 303,08 лв. В Радомир ще се изгради транзитен водопровод за ниски зони с дължина от 2,2 км, разпределителна мрежа с дължина 9,96 км. и 624 сградни отклонения. Ще се направи 6,77 км канализационна мрежа с 411 отклонения и др. На церемонията в местността Извора в Радомир присъстваха кметът Пламен Алексиев, зам.- кметът Роберта Борисова, управителят на ВиК Перник Борислав Иванов и главният проектант на водното дружество инж. Ивайло Костов, общински съветници. Водната криза в Радомир е жестока, безводието измъчва жителите на общината от години. Както сме писали, след избирането на Пламен Алексиев за кмет преди 10 години той стартира от начало всички процедури по спечеления от неговия предшественик проект за изграждане на водопровод, канализация и пречиствателна станция. Забавянето се оказва фатално и през март 2016 г. проектът за 80 млн. е прекратен, при усвоени едва 2 млн. лв., което оставя част от града на воден режим и с огромни загуби на вода.
Сега с реализацията на предвидените дейности се очаква към канализационната мрежа да се присъединят нови 8 009 човека за 2023 г. от Перник и Радомир, като свързаността ще достигне 99,4% и 99,6%. По проекта към услугата „Пречистване на отпадъчните води“ ще се присъединят към 2023г. 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател в нова помпена станция. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчните води, ще се изградят съоръжения за пречистване на азот и фосфор. Срокът за изпълнение е 05.03.2024 г.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here