Ст. сестри на МБАЛ- Самоков“ се обучаваха на тема хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце

0
1
Вчера в голямата зала на болницата в Самоков се проведе обучение на тема хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце от фирма „Еколаб“.
Темата е част от програма, която ще се внедри в болницата, за цялостно подобряване на хигиената и квалификацията на персонала във всяка една сфера от болничната дейност.
Tемите които ще се засегнат във всяко едно обучение са:
• Устойчиви подобрения в операционното почистване и дезинфекция
• Оптимизирани операционни процеси на работа
• Количествено измерим начин за активна борба с ВБИ
• По-кратък престой на пациентите
• По-малък шанс за повторен прием на пациенти
• По-ниски разходи за болнични грижи
През последните години, програмите за превенция на ВБИ са широко внедрени в Европейските страни, както и в съседните държави на България, и с успех спомагат за увеличение на нивото на дезинфекцията и хигиената на болниците, както и са отговорни за значителни спестявания в сферата на болничната дезинфекция.
Такива програми успешно са внедрени в България.
Програмите ще се предоставят безвъзмездно на болницата. Преминава се през няколко основни етапа, а именно:
1. Оценка на съществуващата практика на почистване и дезинфекция
2. Изготвяне на подробен доклад спрямо събраните данни и предложение на план за подобрение.
3. Обучение на персонала на място в болницата. Персонала се обучава да почиства по методиката на често докосваните обекти, която е утвърдена практика от СЗО.
4. Създаване на дигитална платформа, с индивидуален профил на болницата. В него се въвеждат събраните данни на база на наблюдения. Платформата изработва доклади, чрез които може да се следи напредъка и пропуските при почистването и дезинфекцията.
Времетраенето на програмата е обикновено 24 месеца.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here