В Разлог обсъдиха редакцията на Общия устройствен план на общината, което отворя пътя на мащабна инвестиция в село Елешница. Мощна компания иска да построи вилно селище със 140 екокъщи. Проблемът обаче е, че 100 дка от земя в местността Света Варвара се намира близост до реката и територии от „Натура 2000”, което налага промяната в ОУП. На общественото обсъждане днес присъстваха временно изпълняващият длъжността кмет инж. Гърменов, зам. кметът Иван Гюров, инж. Илиева- началник дирекция ИДБЕ, експерти от община Разлог, ръководителят на проекта- инж. Анна Владова, арх. Димитър Костов, експерт Екатерина Гюлеметова , както и заинтересовани ведомства и граждани. „Осъществяването на проекта е от истинско значение за развитието на община Разлог. Цялата администрация положи усилия да върви максимално бързо, а заедно със сериозните намерение на инвеститора, стигнахме и до етапа, в който се намираме в момента. Пълноценното използване на природните дадености в местността Света Варвара са възможни чрез по-мащабно развитие на туризма в общината. Съобразно дългосрочното развитие на община Разлог, проектът следва да се реализира в рамките на няколко години. По този начин ще се увеличи наборът от разнообразни туристически услуги, предлагани целогодишно на наша територия. Резултатите ще покажат, че положените усилия, по време на пандемия, военни действия и инфлация, са били наистина необходими.“, обясни зам. кметът Иван Гюров. Архитект Димитър Костов запозна присъстващите с целите и мотивите на проекта, а Екатерина Гюлеметова представи доклада за оценка за съвместимост на проекта за изменение на ОУП, както и резултатите от направената Екологична оценка. „Проектът е в съответствие със стратегическите цели и провежданата политика на общината в областта на туризма, като един от основните стълбове на местната икономика и би осъществило принос в социален и стопански аспект в контекста на актуалната обстановка в страната. Неговото реализиране не би застрашило опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна.”, изразиха своето мнение гост-експертите.
Инвестиционното намерение е на “Варвара термал вилидж”, което се представлява от един от най-големите бизнесмени в България Кирил Асенов, собственик и мениджър на компанията „Арексим Инженеринг”. Инвестицията включва изграждането на екоселище в местността Св. Варвара край село Елешница, предвижда се изграждането на 140 къщи, които ще са щадящи природата, енергийно ефективни. Ще се изгради паркова зона с водни атракциони с минерална вода.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here