Кметът на община Перник Станислав Владимиров и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов
Община Перник ще си партнира с община Бобов дол. Предвижда се пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради в двете общини
Кметът на община Перник Станислав Владимиров и вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов подписаха договор за изпълнението на проекти, насочени към намаляване на вредните емисии. В проекта, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ община Перник ще си партнира с община Бобов дол. В него се предвижда пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради в двете общини. Очакваният ефект е икономия на гориво с до 50% и намаляване на вредните емисии. Проектът е на стойност 954 хил. лв.
Кметът на Перник заяви, че подобен тип проекти са важни за общини като Перник и Бобов дол в контекста на прехода от въглищна към зелена икономика. „Това не е единственият проект, от подобен тип, който община Перник печели. Имаме спечелени проекти и за подобряване на енергийната ефективност на училище и детска градина в Перник“, каза още Владимиров.
„Проекти и дейности от този тип имат реален принос за намаляване на вредното въздействие върху климата и адаптация към промените в него, показват ни как можем да постигнем енергийна независимост и да намалим вредните емисии. Подкрепата и споделеният опит от страни като Норвегия помагат за положителната промяна в обществото и институциите, което е важно и за нашето зелено бъдеще“, каза министър Борислав Сандов.
Програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ПООСКП) се финансира от Финансов механизъм на ЕИП (ФМ на ЕИП). Бюджетът на програмата е 15,29 млн. евро – 13 млн. евро са безвъзмездна помощ от ФМ на ЕИП 2014-2021 и 2,29 млн. евро национално съфинансиране. Програмен оператор на ПООСКП е дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ към МОСВ, а партньор от страните донори – Норвежката агенция по околна среда / Norwegian Environment Agency (NEA).

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here