През миналата седмица кметът Станислав Владимиров подписа договор с министър Сандов за пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради.

Общ екопроект за 954 000 лв. развиват общините Перник и Бобов дол. А днес кметът на Перник Станислав Владимиров подписа договора в Министерство на околната среда и водите. От ведомството уточняват, че проектът предвижда пилотно инсталиране на система за производство на водородно-кислородна смес към отоплителната система на няколко общински сгради. Очакваният ефект е икономия на гориво с до 50% и намаляване на вредните емисии. Проектът е на стойност 954 хил. лв. Днес вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов подписа още три договора- с кмета на Добрич Йордан Йорданов, на Хасково Станислав Дечев и Челопеч Алекси Кесяков. Всички проекти ще се финансират по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, която е част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.


„Проекти и дейности от този тип имат реален принос за намаляване на вредното въздействие върху климата и адаптация към промените в него, показват ни как можем да постигнем енергийна независимост и да намалим вредните емисии. Подкрепата и споделеният опит от страни като Норвегия помагат за положителната промяна в обществото и институциите, което е важно и за нашето зелено бъдеще“, каза министър Борислав Сандов.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here