„Топъл обяд” за 102 352 лв. до септември ще има за 80 души от община Костенец , „Патронажна грижа+” продължава до края на 2022

Два социални проекта, предоставящи грижа на хора в нужда, удължи община Костенец. До края на годината продължава „Патронажна грижа+”, чрез която се предоставят грижи, а до 9 септември 80 човека от Костенец, Момин проход и селата Костенец, Пчелин и с. Горна Василица ще продължат да получават топъл обяд, като осигурената сума за това е 102 352,80 лв.
От местната администрация припомнят, че проектът „Патронажна грижа + в община Костенец“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ и предоставя услуги на жителите на общината с основни дейности „Патронажна грижа“ и превенция на разпространението на ковид 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Осигуряват се почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата. Потребителите на услугите са хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г, други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19 и лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.
Програмата „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Костенец“ се финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Основната цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност жители на община Костенец, чрез осигуряване на топъл обяд.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here