Община Петрич ще съдейства на желаещите да кандидатстват по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Целта на тази програма е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания, за да се помогне за тяхната социализация и лична мобилност. По Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност могат да кандидатстват: физически лица (собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с увреждане и се придвижва с инвалидна количка); юридически лица (сдружение, учредено и вписано по Закона за етажната собственост, когато собственик на жилище в сградата е лице с увреждания и се придвижва с инвалидна количка); член на семейство на възраст над 18 години с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, с което лице собственик на жилище в режим на етажна собственост е в родствена връзка и полага постоянно грижи за него. При одобрение за финансиране съответните индивидуални или многофамилни жилищни сгради ще бъдат оборудвани съобразно персоналните нужди на лицето за придвижване. Програмата предоставя и възможност да се кандидатства също за закупуване на МПС с извършено изменение в конструкцията за управление, както и преустройство на наличен автомобил за приспособяване за управление от лице с доказан дефицит на долни или горни крайници. Служители на Община Петрич ще оказват пълно съдействие при подготовката на документите от страна на кандидатите и окомплектоване на същите за кандидатстване по програмата.
За допълнителна информация по тази програма гражданите могат да се обръщат към г-жа Зорница Авгинова – началник отдел „Европейско развитие и програми“, Община Петрич.
Крайният срок за кандидатстването изтича на 27 юли.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here