Кметът на община Кочериново подписа анекс за удължаване на срока на договора по проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Кочериново” който се финансира от Оперативна програма „Храни”.
До 9 септември 2022 г. 120 лица от община Кочериново ще продължат да получават топъл обяд всеки работен ден. Това са лица, живеещи в материално лишение, които са обект на социално подпомагане, под линията на бедност; които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; хора които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и се нуждаят от допълнителна подкрепа.
Община Кочериново продължава да развива целенасочената си социална политика в подкрепа на най-уязвимите групи от населението и да търси възможности предоставяните социални услуги да бъдат разширени и усъвършенствани.Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here