Фотоволтаични електроцентрали ще бъдат монтирани върху някои от сградите на Държавни горски стопанства. Решението беше взето по време на експертен съвет, проведен в ЮЗДП ДП. Първоначално съоръженията ще бъдат поставени на покривите на административните сгради на стопанствата в Сандански, Дупница и Места.

В Разлог и Самоков определените за целта места са в близост до административните сгради на съответните стопанства. Фотоволтаични електроцентрали ще бъдат поставени и върху сградите на ловния дом в ДЛС Витошко – Студена и ДЛС – Дикчан.

Предстои възлагане на процедура по проектиране и изграждане.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here