Таня Станчева от десетилетие вече е царицата на община Банско. Тя е началник на отдел „Икономическо развитие“, но е цяло събитие човек да я засече в общината. Ежемесечно обаче се подписва срещу тлъста заплата от 2500 лв., чуваме, че й се начислявал и извънреден труд. Със зам.- кмета Сашка Въчкова разпределят ресурс от 700 000 лв. до 1 млн. лв. годишно за културни мероприятия.” Това съобщиха възмутени жители на курортната община, които се питат как е възможно Станчева да се радва на такава свободия? Те споделят, че брат й държи един от най- оборотните хотели в Банско, където се настанявали гостите на общинските събития. „За събития- фестивали, концерти.., гостите се пращат веднага там. Как става? Просто и Туристическо- информационният център е на подчинение на общината т.е. на Таня Станчева. Тя не стъпва в общината, все едно е в режим на дистанционна работа. Всичко това се случва с благословията най- вече на зам.- кмета Сашка Въчкова. Двете чертаят културните събития, които имат за цел да привличат повече туристи и разпределят заделения за това финансов ресурс. Когато Станчева е в общината, тя прекарва времето си в кабинета на Въчкова и чертаят кого да поканят и колко пари да му дадат. Разбрахме, че стандартът на живот на Станчева рязко скочи, дочуваме, че тя е горд собственик на апартамент в София и се пренесла там. Как един общински администратор смогва да си купи апартамент в София?”, питат се хората. В Банско в момента се готвят за Фестивално лято и Джаз фестивал. 200 000 лв. струва джаз фестът.

Като писахме вече, заместник-кметът на Банско Сашка Въчкова стана обвиняема по казус отпреди 12 години. За съобщи прокуратурата, но въпреки това тя продължи да заема държавна длъжност и дори се сочи за реално управляващия кмет на Банско.

Ето какво написаха от прокуратурата в Разлог до медиите:

Досъдебното производство е приключило с внесен от прокуратурата през м. декември 2019 г. обвинителен акт в съда. В хода на разследването е било установено следното:

В периода от м. април 2008 г. до м. октомври 2009 г. обвиняемият Б.Л. бил един от управителите на търговско дружество „Б.-ГЛ“ ООД и го представлявал. Обвиняемата Въчкова  през това време изпълнявала длъжността заместник-кмет на Община Банско. Към лятото на 2008 г. двамата не се познавали.

През м. септември 2007 г. Общински съвет – гр. Банско дал съгласие на Община Банско да кандидатства по програма САПАРД, мярка 6 – „Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски стопанства“, с проект „Изграждане на полезащитни пояси в землището на гр. Банско по дейност „Залесяване на изоставени и ерозирали земеделски земи“. Била депозирана молба до Държавен фонд „Земеделие“ за кандидатстване за субсидиране на проекта, с приложена документация. На 30.10.2007 г. в гр. София бил сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитието на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Банско.

Според договора, общият размер на инвестицията бил 236 669.43 лева, размерът на собственото участие на Община Банско – 14 777.43 лева, размерът на субсидията – 221 892 лева, от която 166 419.00 лева от Европейския съюз и 55 473.00 лв. от националния бюджет.

В изпълнение на договора с Фонда, Община Банско провела процедура по Закона за обществените поръчки. В резултат на проведения конкурс сключила договор с дружеството „Б. – ГЛ“ ООД, представлявано от един от управителите – обвиняемия Б.Л. Задълженията му включвали на свой риск и срещу възнаграждение извършване на залесителна и друга дейност – почистване на сечище, изнасяне на камъни, раздробяване на пънове с навесен ротор, риголване, дисковане, подравняване с влачка, закупуване на едногодишни фиданки, маркиране на посадни места, временно съхраняване на фиданки, разнасяне на фиданките по места, залесяване с меч „Колесов“, закупуване на хербицид, третиране с хербицид с гръбна пръскачка, транспорт за доставка на фиданки, направа на ръчни тераси, съобразно технологичен план и спецификация. Определен бил и срок за изпълнение – 4 месеца и 2 седмици, който впоследствие, след сключен анекс към договора с Фонда, бил удължен до м. октомври 2008 г.

Общата стойност на възложената дейност била в размер на 219 197.92 лв. без ДДС и 263 037.50 лв. с ДДС. Сумата за изпълнение на дейността следвало да бъде предоставена на Община Банско от Държавен фонд „Земеделие“ под формата на безвъзмездна финансова помощ.

През м. април 2008 г. на изпълнителя била авансово преведена сумата от 79 000 лева по издадена от него фактура, представляваща 30 % от общия размер на задължението.

През м. юли и м. октомври 2008 г. обвиняемата Саша Въчкова , в изпълнение на служебните си задължения, посетила и оценила извършената работа в обектите по договор. Били предприети действия по установяване на площта на имота, извършената почво-подготовка и на броя на залесените фиданки. Били изготвени и подписани приемо-предавателни протоколи. В хода на разследването е било установено, че всички дейности, отразени в тях като количество и като стойност не отговарят на действителното фактическо положение – извършени били по-малко дейности и на по-ниска стойност, посочената площ за залесяване в обекта реално също била по-малка, както и броят на засадените фиданки.

Протоколите, заедно с фактурите, били предадени в Община Банско за плащане. Всеки от обвиняемите знаел, че отразеното в тях, както и посочените цени, не отговарят на действителното положение. Намерението на обвиняемия Л. било,чрез подписване на протоколите с невярно съдържание, а след това и на фактура, удостоверяваща извършените дейности и дължимата за тях цена, той и дружеството „Б.-ГЛ“ ООД да получат без правно основание въпросната сума. Целта на обвиняемата В., чрез подписване на протоколите и на фактура, издадена от него, да му даде възможност да я получи.

Въз основа на представените документи било разпоредено на дружеството да се заплати сумата от 180 188.70 лева. До реален превод на сумата не се стигнало, поради независещи от възложителя и обвиняемите причини – сключен анекс към договора между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Банско за промяна на първоначално одобрената помощ.

Впоследствие, средствата за издължаване към изпълнителя по договора били осигурени от планувания резерв в бюджета за 2009 г. на Общината. На 03.09.2009 г. на управляваното от обвиняемия Б.Л. дружество била преведена сумата от 101 188.70 лева.

Първо съдебно заседание по делото бе насрочено за 01.07.2020 г.и още се точи.

Кметът на Банско Иван Кадев си купил хонда за 31 800 лв. през 2020 г., зам.- кметът С. Въчкова трактор за 46 000 лв.

Кметът на Банско Иван Кадев обяви спестявания от 55 000 евро, зам.- кметът Сашка Въчкова с къща за 150 000 лв. и трактор за 73 000 лв.

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here