С 84 бона цифровизират ТСУ отдела в Самоков, ОбС „подпечата чек” за 37 000 лв. за извънредни разходи по ремонти в селата

С 84 000 лв. цифровизират ТСУ отдела в Самоков. На сесията тази седмица съветниците одобриха да се закупи програмен продукт, чрез който да се работи с електронна система. Съветниците благословиха и друг ремонт по капиталовите разходи, касаещ изградения навес за техниката на депото на стойност 62 149 лв., които първоначално били изписани към рекултивацията на старото депо. По докладната на кмета Владимир Георгиев ОбС гласува и дофинансиране от 37 000 лв. за готови обекти по селата. „Искате пари за навес в село Гуцал, също – за техниката за депото, за „Програмен продукт за технически дейности, свързани с териториалното устройство на община Самоков” … Въпросът ми е тези 140 000 лв. от икономии за извършени дейности на депото ли са или са отказ на други дейности, които няма да се правят и се прехвърлят тези пари? Какъв е този програмен продукт за технически дейности? 37 000 лв. се заделят само за пет села или по 7 000лв. на село за енергийна ефективност. Доколкото знам, в тези села тези дейности приключиха още миналата година. Сега за какво са тези средства?“ – попита съветникът д-р Димитър Панев, като подчерта, че в Гуцал ремонтът е приключил. „Когато разглеждахме бюджета през месец март, гласувахте средства за навеса, който го направихме през миналата година, но не сме го посочили като отделно перо, а  ги бяхме включили към рекултивацията. Не са ни необходими толкова средства за рекултивацията и от този параграф ги носочваме, като последно доплащане за навеса. Не даваме допълнително пари за навеса. Относно програмния продукт в списъка на капиталовите разходи бяхме заложили средства, с които искаме да оцифриме регулацията в ТСУ, заснемане, да може по електронен път да се работи. А относно средствата за кметствата по договор по селските програми, който беше преди две години, когато започна да се работи, излезнаха дейности, които не сме предвидили  в договора, а са необходими да се извършат. Затова се налага Общината, отделно от договора, да дофинансира с тези 37 000лв. Да, проектът е завършен, но преди да има приемателна комисия и преди да платим на фирмата, Общината трябва да ги доплати“ – каза в отговор кметът Георгиев. След обявяване на 10 минути почивка, вероятно за консултации, непредвидените разходи за селата бяха предоставени на вниманието на съветниците и докладвани по села от зам. -кмета Зашев – за с. Долни Окол 9 288 лв., за с. Рельово – 162 лв. за Шипочане – 9 371 лв. , за с. Горни Окол 13 183 лв. за с. Гуцал- 405 лв. без ДДС.  С 24 гласа „За” и един „Въздържал се“ предложението бе прието.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here