Инж. Спасов: Енергийната трансформация на ТЕЦ Бобов Дол включва преминаване към природен газ, строителство на фотоволтаичен парк и производство на енергия от зелен водород

Инж. Любомир Спасов

„Строим огромен фотоволтаичен парк на територията на рекултивиран сгуроотвал с обща площ от 1400 дка. Фотоволтаичният парк трябва да бъде завършен още в края на годината или началото на следващата“, каза още изп. директора на централата

 

Инж. Спасов, какви са проектите, към които Европа се фокусира за енергийния преход?

 Работи се активно за развитие на технологиите за производство на зелен водород, миксирани с биогаз и природен газ за осигуряване на текущия електропроизводствен режим до 2030 година, а след това постепенно преминаване само на водород и ВЕИ. ТЕЦ Бобов Дол разработи стратегия за намаляване на мощностите на въглища и постепенно премахване като основно гориво за производство на електрическа енергия.

– Какво включва стратегията на ТЕЦ Бобов Дол за декарбонизация? Напомнете на читателите каква е инсталираната мощност в момента?

 ТЕЦ Бобов Дол притежава 3 енергийни блока с обща инсталирана мощност от 630 мв електрическа енергия. Планираме да бъде изградена нова инсталация, състояща се от комбиниран парогазов цикъл от 180 мв електрическа енергия и парна турбина. Съвсем скоро предстои да стартират строителните дейности за свързване на Централата с националната газопреносна мрежа, което ще позволи производство на енергия от природен газ.

Строим огромен фотоволтаичен парк на територията на рекултивиран сгуроотвал с обща площ от 1400 дка. Фотоволтаичният парк трябва да бъде завършен още в края на годината или началото на следващата. Отделили сме заслужено място и на използването на водород. Това ще стане възможно чрез инсталиране на електролизери за производство на водород от енергията, генерирана от фотолтаичния парк.

– Всичко на думи изглежда добре, но помислили ли сте и за съхранение?

 – Да, със сигурност модерните централи трябва да  мислят не само за производство, а и за съхранение на зелена енергия, защото не бива да забравяме, че производството на енергия от фотоволтаици не е равномерно, така както е при въглищата и природния газ.

Ще инвестираме в батерии за съхранение на енергията, произведена от фотоволтаичния парк. За целта ще са ни необходими още свободни площти, за това сме предвидили да отделим терени от мините в Бобов Дол и от сгуроотвала, който използваме в момента.

– Тези проекти са изключително иновативни за България. Можете ли да ни кажете в цифри колко литра вода са необходими за добив на единица водород, както и колко водород се влага за производството на 1 мв електрическа енергия. Ще бъде интересно за нашите читатели.

Според нашите разчети за производството на 1 кг водород са необходими 10 литра вода. Съответно за производството на 1 мв електрическа енергия са необходими около 30 кг водород.

Разходът на вода при производството на водород е 6 пъти по-малък в сравнение с разхода на вода при производството на енергия от въглища. Следователно с преминаването към производство на зелена енергия ще намалим и разхода на вода.

Желаем Ви успех в енергийната трансформация!

 Благодаря!

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here