„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява жителите на с. Горно Драглище, община Разлог, че във връзка с изпълнението на ремонт на уличен водопровод по ул. “19-та” от О.Т. 32 до О.Т. 3, с. Горно Драглище, общ. Разлог в периода от 27.06.2022 г. до 15.07.2022 г. (в работни дни), в часовете от 08:00 ч. до 17:00 ч., ще бъде нарушено водоподаването по ул. „19-та“ от О.Т. 32 до О.Т. 3, с. Горно Драглище, общ. Разлог.
Препоръчваме на потребителите, които ще бъдат засегнати от нарушеното водоподаване, да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От Ръководството на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here