През юни приключи рекултивацията на депото в Сапарева баня, от години боклукът се извозва до София.

Напълно рекултивирано е старото сметище в местността Люти дол край Сапарева баня. Година след първата копка днес в общината беше отчетено успешното изпълнение на проекта на обща стойност 948 852,16 лв. Пълното наименование на дейностите е: „Рекултивация на депо за закриване в Община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. На заключителната пресконференция присъстваха кметът на общината Калин Гелев, зам.- областният управител Любомир Терзийски, секретарят на областна администрация Гергана Михайлова, зам.- кметовете на Сапарева баня Емилия Елчинова и Славчо Коларски.


Първата копка на рекултивацията беше направена на 10 юни миналата година. Финансирането от Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 806 524,34 лева, а национално съфинансиране е 142 327,82 лева. Целта на проекта е подобряване на управлението на отпадъци на територията на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за околната среда и здравето на населението на територията на общината посредством осъществяване на техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци в община Сапарева баня. На място е извършена техническа рекултивация на депото за неопасни отпадъци, с оглед изпълнение на задълженията на България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.Проектът стартира на 31.07.2020 г. и ще приключи на 30.06.2022 г.
В резултат на изпълнението на проекта е изпълнена успешно рекултивация на депо за закриване в община Сапарева баня, което ще допринесе за подобряване на здравето и качеството на живот на жителите и гостите на община Сапарева баня и подобряване на качеството на околната среда в община Сапарева баня.


Както вече сме писали, за изпълнител беше избрано ДЗЗД „Рекултивация 2021“, в което участват фирмите „Нивел Строй“ и „Инфраинжстрой“ с управители Велко Руйков и Рени и Цветан Господинови. Предвидените дейности включваха изкопаване и предепониране на отпадъци, оформяне на отпадъчното тяло, полагане на изравнителен слой, направа на газовите кладенци, направа на газосъбирателната система, полагане на запечатващия пласт от горния изолационен екран, полагане на рекултивиращия слой от почва.


НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ!

ОТОРИЗИРАНО ДЕПО ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

БОБОШЕВО ДО ГАРАТА

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТ 2!

ЗА КОНТАКТ: 0889 429032

ДА ПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА, ТЯ Е НАШИЯТ ДОМ!Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here