Черешопроизводител от Кюстендил брои 21 бона за градината си в бобовдолското село Долистово

Черешопроизводителят от Кюстендил Евгени Слишков е дал заявка в община Бобов дол, че иска да закупи градината си в село Долистово, която ползва под аренда. Става въпрос за 22 868 кв.м трайни насаждения в местността Чорлея. Кметът на община Бобов дол Елза Величкова е придвижила искането му до Общинския съвет, който трябва да даде разрешение. Слишков е подписал договор за аренда през лятото на 2011 г., засадил е земята и може да се възползва от клаузата да s откупи по пазарни цени. Дадената пазарна оценка на имота е 20 930 лева без ДДС. Кметът очаква разрешение от съветниците и да организира търг или конкурс за отдаването под наем за 3 годни на общински имот в центъра на града за преместваем обект. Става въпрос за 77 кв.м, към които интерес е проявила бизнес дамата Мадлен Малинова. Наддаването ще започне от 130,70 лв. Бобовдолецът Иво Георгиев пък иска да закупи урегулиран имот в Бобов дол от 554 кв. м с пазарна оценка 10 070  лв. Част от дневния ред на заседанието другата седмица е и отдаването под наем на земеделски земи в землището на с. Коркина и с. Горна Козница, част от общинския поземлен фонд. ОбС ще решава дали да се организира , публичен  търг или конкурс за 2 ниви и лозе в Коркина и  8 ниви в Горна Козница.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here